Vanliga frågor och svar

Vad är det för skillnad mellan ett betalkort och kreditkort?

Oavsett om man har ett betalkort eller ett kreditkort så får man en faktura i slutet av månaden som redovisar de köp man gjort under innevarande månad. Man betalar alltså de köp man gjort under månaden med kortet på faktura. Om du har ett kreditkort så har du möjligheten att delbetala dina köp, vilket kan vara praktiskt vid oförutsedda utgiften. Vid delbetalning tillkommer ränta på köpet. Räntan varierar beroende på vilket kreditkort du har. Om du betalar hela köpet när fakturan kommer så slipper man i de flesta fall betala räntan.

Med ett betalkort har du inte möjligheten till att delbetala dina köp, utan man betalar hela beloppet när fakturan kommer. Betalkorten har ofta ingen kreditgräns. Företaget som utfärdat betalkortet förlitar sig på att kortanvändaren använder kortet ansvarsfullt och kan betala det belopp som nyttjats under månaden.

En vanlig typ av betalkort är bensinkort. Dessa ställs ut av bensinbolagen och kan användas vid exempelvis köp av drivmedel. Användarna av bensinkort får ofta rabatt på sina inköp av drivmedel när de använder bensinkortet.

Vad menar man med en betalningsfri månad?

De flesta kreditkorten erbjuder någonting som kallas för en betalningsfri månad. Vad detta innebär är att alla inköp som görs exempelvis 15 februari till den 15 mars faktureras i slutet av mars med betalningsdatum den sista mars. Detta innebär att du i de flesta fall har ca 45 dagars räntefri kredit, och om hela räkningen betalas på eller före utsatt datum så tillkommer inga räntekostnader.

Alternativet att betala delar av skulden (delbetalning) till kreditbolaget kvarstår, och om du väljer att delbetala din skuld så tillkommer enbart ränta på den del av skulden som inte du betalt. Många kreditkort erbjuder möjligheten att hoppa över månadsbetalningen en till två gånger per år, mer information kring detta finns att läsa på de sidor där kreditkorten recenseras.
I vissa fall behöver man anmäla till kreditbolaget om man ska hoppa över en månadsbetalning, i andra fall går det per automatik när du inte gör någon inbetalning. När man skjuter upp månadsbetalningen så tillkommer ränta på det nyttjade kreditutrymmet.