3-D Secure

Denna artikel förklarar syftet, fördelarna och funktionerna hos 3-D Secure, inklusive den nyare versionen 3-D Secure 2.0. hur det skyddar mot bedrägerier och förbättrar säkerheten genom extra autentisering.

3-d secure

Vad är 3-D Secure?

När du genomför köp på nätet med ditt kort, tillämpas en extra säkerhetsmekanism känd som 3-D Secure. Detta system fungerar som en digital kod för att verifiera din identitet som kortinnehavare.

Syfte och fördelar

Syfte: 3-D Secure syftar till att öka säkerheten för online-transaktioner. Det lägger till ett extra steg för autentisering innan köpet slutförs, vilket minskar risken för obehörig användning av ditt kort.

Fördelar:

 • Skyddar mot bedrägliga transaktioner.
 • Flyttar ansvaret för bedrägerier från dig och handlaren till den kortutgivande banken.

Utveckling av säkerhetssystemet

3-D Secure introducerades för att stärka tryggheten vid e-handel. Med tiden har olika globala kreditkortsföretag infört metoden.

Med lanseringen av 3-D Secure 2.0 har användarupplevelsen förbättrats, och det har blivit enklare att utföra säkra transaktioner på olika enheter. Den nya versionen av standarden är anpassad för en mobilvänlig era och tar hänsyn till nya betalningsbeteenden online.

Hur 3-D Secure fungerar

Vad är 3-d secure

3-D Secure stärker säkerheten vid onlinebetalningar genom ett flerstegs verifieringssystem för att bekräfta användarens identitet.

De tre domänerna i 3-D Secure

Systemet för 3-D Secure är uppbyggt kring tre huvudsakliga områden som samverkar för att genomföra säkra transaktioner. Dessa är:

 • Inlösendomän: Här ingår din bank och handlaren där du gör ditt inköp.
 • Kortutgivardomän: Detta omfattar den bank som har gett ut det kort du använder.
 • Interoperabilitetsdomän: Denna domän innefattar infrastrukturen för kortutgivaren som binder samman de övriga domänerna.

XML-baserat protokoll och SSL-anslutningar

Vid kommunikation mellan de olika domänerna används:

 • Säker kommunikation: Genom SSL (Secure Socket Layer) anslutningar skyddas informationen som skickas online.
 • XML-meddelanden: Dessa används för att utbyta data effektivt och strukturerat mellan berörda parter.

Verified by Visa och SecureCode

När du genomför ett köp online inträffar följande steg:

 1. Omdirigering: Du blir omdirigerad till kortutgivarens webbplats.
 2. Autentisering: Du behöver verifiera din identitet, vanligtvis med ett lösenord eller Bank-ID.
 3. Godkännande: Efter framgångsrik autentisering godkänns transaktionen och fullbordas.

3-D Secure 1.0 vs 3-D Secure 2.0

Du kommer nu att få en förståelse för skillnaderna mellan 3-D Secure version 1.0 och 2.0, inklusive de ursprungliga svagheterna och de förbättringar som har implementerats i den nya versionen.

Brister i 3-D Secure 1.0

Den första versionen av 3-D Secure upplevde problem med säkerheten samt en begränsad användarupplevelse. Systemet, som var avsett att ge en extra säkerhetsnivå vid online-transaktioner med kort, visade sig ofta vara otillräcklig när det gällde att skydda mot bedrägerier.

Förbättringar i 3-D Secure 2.0

I version 2.0 av 3-D Secure har det skett flera signifikanta förbättringar. Framstegen inkluderar:

 • Ökad säkerhet genom förstärkt kryptering, vilket gör transaktioner svårare att hacka.
 • Autentisering anpassad för mobiler ger användarna möjligheten att verifiera sina köp direkt i sina mobila enheter.
 • Standardiserade autentiseringsmetoder ger en enhetlig och smidig upplevelse oberoende av kortutgivare eller bank.

Exempel på implementering av 3-D Secure 2.0

Ett exempel på tidig implementering av 3-D Secure 2.0 är hos betaltjänstföretaget Adyen, som i augusti 2018 inkluderade denna version på sin betalplattform. Detta tillät dem att erbjuda sina kunder ett säkert och användarvänligt gränssnitt för onlinebetalningar.

Vanliga frågor och svar

❓ Hur fixar jag 3D Secure?

Om du upplever problem med 3D Secure, kontakta din bank för att kontrollera att ditt kort är aktiverat för 3D Secure och följ deras specifika instruktioner för felsökning.

❓ Vad är 3D Secure Authentication?

3D Secure är en extra säkerhetsåtgärd för verifiering av köp online som använder sig av lösenordsbaserad autentisering för att skydda mot bedrägerier.

❓ Vad är 3D Secure Swedbank?

3D Secure hos Swedbank är en säkerhetstjänst som skyddar mot obehörig användning av bankkort vid onlineköp genom en extra autentiseringssteg.

❓ Hur aktiverar man 3D Secure?

Aktivering av 3D Secure sker genom din bank. Logga in på din internetbank eller kontakta bankens kundservice för att aktivera tjänsten för ditt kort.