Re:member Flex Kreditkort

Snabbfakta

Re:member Flex har fått sitt namn tack vare den flexibla räntesats som erbjuds. Detta bör beskrivas som en av kreditkortets största fördelar, tillsammans med förmånsprogrammet Re:member Rewards, som är giltigt i över 350 e-butiker.

Någon renodlad bonusfunktion erbjuds dock inte, så Re:member Flex kan inte kallas för ett bonuskort. Närmare bestämt bör detta kreditkort passa för spekulanter som efterfrågar en individuell räntesats, och är en frekvent e-handlare.

Plus – minus

+ Reseförsäkringen är generös

+ Väl utformade shoppingförsäkringar

+ Upp till 56 räntefria dagar

– Ingen egenutvecklad bonusfunktion

– Valutapåslag tillämpas i utlandet

Förmåner

Bonusprogram inkluderas: Nej (Förmånsprogram ingår dock)
Reseförsäkring inkluderas: Ja

Krav för utfärdande

Inkomstkrav: 100 000 kr/år
Ålderskrav: 20 år
Betalningsanmärkning tillåts: Nej
Arbetslösa kan bli beviljade: Nej

Kreditvillkor

Maximalt kreditbelopp: 100 000 kr
Räntefria köp: Upp till 56 dagar
Ränta: 9.74 till 24.74 %
Effektiv ränta: 8.12 – 21.62 %
Minsta månatliga delbetalning: 3 % av skulden (minst 200 kr)

Avgifter

Årsavgift: 0 kr
Uttagsavgift: 3 % (lägst 35 kr)
Aviavgift: 39 kr (0 kr vid e-faktura)
Valutapåslag i utlandet: 1.75 %
Avgift vid övertrassering: 95 kr
Avgift vid betalningspåminnelse: 60 kr

Övriga upplysningar

Utfärdare: Mastercard
Möjlighet att byta PIN-kod: Ja (på mina sidor)
Färgval: En enhetlig design tillämpas.
Blippa: Ja (upp till 400 kr)
Drivmedelsrabatt: Nej
Apple Pay: Nej
Google Pay: Nej

Kreditvillkor för Re:member Flex

Re:member Flex är som namnet antyder flexibelt inom ett flertal aspekter, såsom när det kommer till återbetalning, ränta samt rabatter.

En räntefri återbetalningstid om maximalt 56 dagar tillämpas, och när månadsfakturan väl anländer kan du välja på att dela upp köpet eller att betala den angivna summan direkt. Om du betalar direkt tillkommer ingen kostnad för ränta, och om du väljer att delbetala måste du betala minst 3 % av skulden, eller minst 200 kronor. Utöver det tillkommer en flexibel räntekostnad.

Under de första sex månaderna motsvarar det maximala kreditbeloppet 50 000 kronor, men såvida du sköter dina betalningar på ett klanderfritt sätt kan du därefter höja maxbeloppet till 100 000 kronor.

Vad innebär flexibel räntekostnad?

En flexibel räntenivå innebär att den procentuella räntesatsen anpassas efter dina ekonomiska förutsättningar. Som lägst tillämpas en räntesats motsvarande strax under 10 % (9.74 %), och som högst är en räntesats om 24.74 % aktuell.

Delbetala upp till 20 000 kronor räntefritt

Samtliga köp summeras på månadsfakturan, och när denna anländer får du välja mellan att dela upp din betalning i sex, tolv eller 24 månader. Räntefria delbetalningar medges vid mindre till medelstora skulder som motsvarar upp från 3 000 till 20 000 kronor. Den enda kostnad som tillkommer vid räntefri delbetalning är en administrativa avgift om 57 kronor, som måste betalas månatligen.

Du aktiverar räntefri delbetalning genom att logga in på mina sidor, och väljer det köp som ska delbetalas. Om du nyttjar den räntefria funktionen för ett köp som kostar 20 000, och delbetalas över 24 månader, tillkommer en sammanlagd administrativ avgift om 1368 kronor. Det innebär att räntekostnaderna är betydligt mindre i jämförelse med om du hade valt att betala via månadsfakturan, där en ränteavgift mellan cirka 10 till 25 % tillämpas.

Två betalningsfria månader

På mina sidor kan du aktivera funktionen “betalningsfri månad” två gånger per år. Betalningsfri månad innebär att du inte behöver betala din månadsfaktura, samt att hela din kreditskuld skjuts upp tills det att den nästkommande månadsfakturan anländer. Du måste dock betala ränta för det uppskjutna beloppet.

För att kunna nyttja dina betalningsfria månader måste du ha betalat in din skuld utan dröjsmål i minst tre månader, och du får inte nyttja funktionen två månader i följd. Tre månader måste fortlöpa innan du kan nyttja en ytterligare betalningsfri månad.

Bonusvillkor för Re:member Flex

Re:member Flex erbjuder inget egenutvecklat bonusprogram, men så väl ett förmånsprogram vid namn Re:member Rewards. Detta program erbjuder uppemot 25 % rabatt i cirka 300 e-butiker.

Gör så här för att nyttja bonusförmånerna:

Steg 1: Logga in på Re:members webbsida.

Steg 2: Ta dig till den e-butik du vill handla i genom att välja “Till butik”.

Steg 3: Betala inköpet med ditt Re:member Flex-kreditkort.

Steg 4: Rabatten dras av från din nästkommande månadsfaktura.

Du bör dock ha i åtanke att Re:member Reward-rabatten inte inkluderar moms eller frakt, samt att Re:member More-innehavare inte inkluderas i förmånserbjudandet. Närmare bestämt måste du har ett kreditkort från Re:member Flex för att rabatterbjudandena ska vara aktuella.

Nedan följer ett axplock av de erbjudanden som är aktuella i dagsläget:

  • Animail (4% rabatt)
  • Spelbutiken (4 % rabatt)
  • Ica Upplevelser (10 % rabatt)
  • Bythjul (3 % rabatt)
  • Autoexperten (8 % rabatt)

Försäkringsvillkor för Re:member Flex

Reseförsäkringen

En reseförsäkring inkluderas utan kostnad, och skyddar dig som kortinnehavare, samt din sambo och hemmaboende barn under 25 år.

Följande förmåner ingår i reseförsäkringen:

Avbeställningsskydd: Faller in vid akut sjukdom, olycksfall eller annan plötslig händelse
som sker i din bostad. Det maximala ersättningsbeloppet motsvarar 20 000 kronor per försäkrad, och 60 000 kronor per kort.

Resestartskydd: Denna reseförmån blir aktuell såvida det händer en olycka eller du blir sjuk, och du inte kan boka om din biljett. Det maximala ersättningsbeloppet motsvarar 30 000 kronor per försäkrad, och 100 000 kronor per kort.

Missat anslutningsflyg: Försäkringen täcker skäliga kostnader motsvarande 30 000 kronor per försäkrad, och 100 000 kronor per kort.

Försening av allmänt färdmedel vid avresa: Faller in om ditt allmänna färdmedel, såsom din buss eller ditt tåg skulle vara försenat. Efter fyra timmar utgår en ersättning om 600 kronor per försäkrad, och 2 400 kronor per kort. Efter att 24 timmar har fortlöpt motsvarar maximala ersättningsbeloppet 2 500 kronor per försäkrad, eller 7 500 kronor per kort. Ytterligare ersättning kan bli aktuell mot uppvisande av kvitto.

Bagageförsening vid utlandsresa: Täcker merkostnader som uppstår i samband med att ditt bagage ankommer senare än planerat. Den maximala ersättningsnivån faller in efter 24 timmar, och motsvarar 2 500 kronor per försäkrad eller 7 500 kronor per kort.

Olycksfallsförsäkring vid utlandsresa: Om du eller en medförsäkrad skadas är en ersättning om maximalt 100 000 kronor aktuell, vid invaliditet motsvarar maxbeloppet 500 000 kronor.

Självriskskydd vid utlandsresa: Re:member Flex bekostar självriskavgiften med uppemot 10 000 kronor i samband med att du reser utomlands. Denna försäkring täcker självrisk för bil, hemförsäkring samt din hemförsäkrings reseskydd.

Självriskeliminering hyrbil vid resa: Denna försäkring ersätter din självrisk eller reparationskostnad om du skulle skada din hyrbil. Försäkringen gäller endast utomlands, och ersätter dig med maximalt 12 000 kronor.

Skydd vid ID-stöld: Re:member bekostar juridisk hjälp, återanskaffningsavgifter för ID-handling och pass samt kostnader som uppstår om någon handlar/tar ut pengar med hjälp av dina ID-uppgifter. Den maximala ersättningen motsvarar 50 000 per tillfälle.

Reseförsäkringen är aktuell från att du lämnar ditt hem och gäller i 60 dagar. Resan måste dock påbörjas i Sverige eller ett annat nordiskt land, och fungerar som ett komplement till den reseförsäkring som din hemförsäkring medger. Om du inte har en hemförsäkring kan ytterligare en reseförsäkring vara en bra idé, då den reseförsäkring som Re:member Flex erbjuder inte är fullkomligt heltäckande.

Shoppingförsäkringar

Re:member-kortet erbjuder inte några kostnadsfria shoppingförsäkringar, som exempelvis Komplett kreditkort gör. Men för 129 kronor per år får du ta del av följande försäkringspaket, som Re:member Flex valt att kalla för “Trygghetspaketet”.

Evenemangsavbeställning: Här gäller samma villkor som för avbeställningsskyddet för resor, men som namnet antyder är det istället avbokningar vid konserter samt idrottsevenemang som ersätts.

Allriskförsäkring: Allrisken, eller den så kallade ”drulleförsäkringen”, täcker oavsiktliga skador på hemelektronik samt vitvaror i uppemot 2 år. Skadan för inte ha orsakats av grov oaktsamhet, och somliga produkter omfattas inte av försäkringen.

Prisgaranti: Om du betalar för en produkt med hjälp av Re:member Flex, och den specifika produkten säljs för ett billigare pris inom 90 dagar, har du rätt att få tillbaka mellanskillnaden. Prisgarantin gäller dock inte vid realisationer och eventuella fraktkostnader räknas av ersättningen för mellanskillnaden.

Vi menar att detta kreditkort valt att ta betalt för shoppingförsäkringarna som en konsekvens av att årsavgiften är kostnadsfri. Det är en flexibel väg att gå, och ett logiskt förfarande med tanke på kreditkortets namn.

Betalningsskydd Plus

Om du skulle bli heltidssjukskriven i minst 22 dagar, ofrivilligt arbetslös i minst 30 dagar eller allvarligt sjuk, täcker den frivilliga försäkringen Betalningsskydd Plus delar av din kreditskuld. Mer specifikt betalar Re:member tillbaka 5 % av kreditskulden varje månad i maximalt 12 månader, och om du skulle avlida nollställs skulden.

Försäkringen kostar 0.6 % av ditt skuldsaldo månatligen. Om du har en kreditskuld motsvarande 20 000 kronor kostar Betalningsskydd Plus 120 kronor per månad.

Sammanfattning

Nackdelar med Re:member Flex

Att logga in på Re:member Rewards-sidorna kan vara något omständligt i det långa loppet, även om rabatterbjudandena är solida. Att räntesatsen är flexibel kan dessutom vara en nackdel för ansökande som Re:member anser har en låg återbetalningsförmåga, då dessa spekulanter kan bli fast med en hög ränta som i värsta fall motsvarar strax under 25 %.

Om räntesatsen skulle bli lite väl hög kan du dock använda Re:member Flex som ett extrakort, tack vare att årsavgiften är lika med noll. Och så länge du betalar hela din månadsfaktura tillkommer ingen ränta.

Uttagsavgiften som motsvarar tre procent (minst 35 kronor) samt valutaväxlingsavgiften utomlands som motsvarar 1.75% bör även ses som något problematiska.

Fördelar med Re:member Flex

De mest positiva aspekterna står den breda reseförsäkringen samt Re:member Rewards-rabattprogrammet för. Den inkluderade reseförsäkringen täcker många typer av olyckor, förseningar samt skador, och rabattprogrammet inkluderar 300 av Sveriges största e-butiker.

Utöver detta är Re:member Flex-kortet gratis, och räntan kan i bästa fall motsvara strax under 10 %, vilket är lågt i kreditkorts-sammanhang.

FAQ:

Kan man beställa ett extrakort?

Ja, efter att du fått ditt Re:member Flex-kort beviljat kan du beställa ett extra kreditkort, med samma förmåner, räntesatser och kreditgräns som ditt huvudsakliga kort.

Kan man byta PIN-kod?

Ja, det är fullt möjligt. Du byter PIN-kod genom att logga in på mina sidor.

Är Re:member Flex ett bra resekort?

Re:member kreditkort erbjuder inte något rabattprogram som ger tillgång till reseförmåner, men den reseförsäkring som erbjuds är dock solid. Utöver detta kostar det pengar att utföra bankomatuttag, både i Sverige samt utomlands, och valutaväxlingspåslaget motsvarar 1.75 %.

Mer specifikt är Norwegian kreditkort ett bättre resekort, då Re:member Flex i första hand bör betraktas som ett shoppingkort.

Erbjuder Re:member Card en app?

I Re:member Mastercard-appen, som finns tillgänglig för iOS samt Android, kan du bland annat kontrollera ditt saldo, ansöka om en högre kredit eller se din fakturainformation i realtid. Du kan även föra överföra pengar från ditt kort, till ditt bankkonto, men hjälp av den app som Re:member Card erbjuder.