Remember reseförsäkring

Med Remember Flex kreditkort i handen får du inte bara bonuspoäng på dina köp, utan också en solid reseförsäkring som erbjuder trygghet under dina resor. I den här guiden går vi igenom allt från hur du aktiverar försäkringen till hur du gör anspråk på den.

Remember reseförsäkring

Så aktiverar du reseförsäkringen

För att aktivera reseförsäkringen med ditt Remember Flex kreditkort behöver du bara betala över 50% av resans totala kostnad med kortet. Genom att göra detta aktiveras försäkringen automatiskt och sparar tid i din reseplanering. 

Gäller i 90 dagar när du påbörjar din resa inom Norden

Försäkringen börjar att gälla när du påbörjar din resa från Norden och skyddar dig tills du återvänder hem, med en maximal period på 90 dagar. Detta säkerställer att du har försäkringsskydd under hela din resa, oavsett om du reser inom Norden eller internationellt​.

Det här ingår i Remember Flexs reseförsäkring

Reseförsäkringen som ingår med Remembers kreditkort ger ett omfattande skydd för att hantera vanliga problem och risker under resan. Nedan följer en detaljerad genomgång av de olika kategorierna av skydd som erbjuds:

 • Avbeställningsskydd: Om du stöter på en oväntad händelse som en akut sjukdom eller olycksfall innan din resa, täcker avbeställningsskyddet kostnader för biljetter och hemtransport som har betalats med ditt kreditkort.
 • Resestartskydd: Skyddet gäller från resans betalningstillfälle eller när avbeställningsskyddet upphör att gälla.
 • Missat anslutningsflyg: Om du missar ett anslutningsflyg täcker reseförsäkringen nödvändiga och skäliga merkostnader.
 • Försening av allmänt färdmedel: Vid förseningar över 4 timmar erbjuds ett schablonbelopp på 600 SEK, och ytterligare 600 SEK för förseningar som överstiger 8 timmar.
 • Bagageförsening: Om ditt bagage blir försenat kan försäkringen hjälpa till med ersättning.
 • ID-stöld: Täcker händelser av ID-stöld, inklusive kostnader för att återanskaffa ID-handlingar och juridiskt ombud.
 • Kapitalbelopp vid olycksfall: Upp till 500 000 SEK i ersättning vid olycksfallsskador, dödsfall och invaliditet.
 • Självriskskydd: Täcker en viss del av kostnaden för självrisken i din bil- eller hemförsäkring.
 • Självriskeliminering för hyrbil: Täcker självrisken eller reparationskostnaden upp till 20 000 SEK per skada vid hyrbil​.

Situationer där försäkringen inte gäller

Det finns situationer där reseförsäkringen inte täcker. Till exempel gäller det inte för avbokningar på grund av graviditet eller förlossning. Försäkringen erbjuder heller ingen ersättning om det finns möjlighet att få ersättning från en annan källa, eller om skadan orsakats genom olagliga handlingar. 

Så gör du en skadeanmälan

När en incident inträffar under din resa och du behöver göra anspråk på din reseförsäkring gör så här:

 • Sammanställ alla nödvändiga dokument som rör händelsen.
 • Kontakta Europeiska ERV via deras hemsida eller ring dem direkt.
 • Följ de angivna stegen för att lämna in ditt anspråk samt bifoga erforderliga dokument.
 • Avvakta medan ditt anspråk granskas och vara beredd på att tillhandahålla ytterligare information vid behov.

Vanliga frågor och svar

❓ Hur aktiverar jag reseförsäkringen med mitt Remember Flex kreditkort?

Betala över 50% av resans totala kostnad med kortet för att automatiskt aktivera reseförsäkringen.

❓ Hur länge varar reseförsäkringen?

Försäkringen gäller från det att du påbörjar din resa från Norden och upp till 90 dagar.

❓ Hur gör jag en skadeanmälan om något händer under min resa?

Sammanställ alla nödvändiga dokument, kontakta Europeiska ERV via deras hemsida eller telefon, följ anvisningarna för att lämna in ditt anspråk och vänta på granskning.

❓ Vad händer om mitt bagage blir försenat?

Vid bagageförsening kan försäkringen hjälpa till med ersättning.

❓ Kan jag få ersättning om jag missar mitt anslutningsflyg?

Ja, om du missar ett anslutningsflyg täcker reseförsäkringen nödvändiga och skäliga merkostnader.