Kortfakta

Easyliving kreditkort utfärdas av Collector Bank, som är en av Sveriges största kreditkortsaktörer. Collector Easyliving erbjuder bra försäkringar, en skälig räntesats, en räntefri period om 56 dagar samt sedan januari 2020 möjlighet att samla SAS Eurobonus-poäng.
Easyliving bör i första hand betraktas som ett shoppingkort, men kan även fungera som ett resekort, då reseförmånerna är många till antalet.

Kreditkort från Collector Easyliving

I samband med att du skickar din kreditkortsansökan till Collector utförs en kreditupplysning. Om Collector, som utfärdar Easyliving-kortet, beviljar din ansökan blir ett maximalt kreditbelopp om 10 000 - 100 000 kronor aktuellt.

Det exakta maxbeloppet avgörs i regel av din återbetalningsförmåga och ett flertal andra faktorer, som bland annat berör din årsinkomst, huruvida du har ett fast arbete eller inte, hur gammal du är samt hur många kreditupplysningar som utförts på dig under det senaste året.

Samtliga inköp sammanfattas på en faktura som du tar emot månadsvis. Du kan, och bör betala av det fullständiga beloppet på en gång. Om du gör så tillkommer inga avgifter likt ränta eller förseningsavgift. Vid delbetalning motsvarar räntesatsen 13.95 % år 2020.

Collector Easyliving Bonus

Detta kreditkort erbjuder inget egenutvecklat bonusprogram, men trots det kan du få rabatter och bonusar via Meniga Rewards, samt samla bonuspoäng via SAS Eurobonus.

Meniga Rewards

Meniga Rewards består av en app där samtliga rabatt- och bonuserbjudanden listas på ett logiskt sätt. Mer specifikt laddar du ner Meniga Rewards-appen som finns tillgänglig för iOS samt Android, nyttjar något av erbjudandena för att slutligen få pengar tillbaka på dina köp.
Rabatten eller bonusen betalas vanligen in på kreditkorts-kontot inom ett fåtal dagar, och om du så önskar kan du ge tillbaka hela eller delar av ersättningen till välgörande ändamål.

SAS EuroBonus

Tidigt år 2020 beslutade Collector att samtliga Easyliving-innehavare skulle få ta del av SAS Eurobonus-programmet. Mer specifikt kan du ansluta kortet gratis, och samla poäng när du handlar hos exempelvis SAS, Hotels.com, Synoptik samt Scandic. Du måste inte heller resa med SAS för att samla in poäng, då samarbetande flygbolag likt Thai Airways, Air Canada samt United Airlines inkluderas i bonusprogrammet.

Du kopplar ditt kreditkort från Collector EasyLiving till EuroBonus-programmet genom att ange ditt EuroBonus-nummer, och de poäng som du samlat ihop kan växlas in mot exempelvis flygresor eller hotellövernattningar.

Försäkringar som inkluderas

Allriskförsäkring: En allriskförsäkring som täcker hemelektronik samt hushållsapparater inkluderas per automatik såvida du utfört inköpet med EasyCard-kortet. Försäkringen täcker alla oavsiktliga skador, och är giltig i två år för produkter vars inköpspris motsvarat mellan 1 000 och 20 000 kronor.

Garantiförlängning: En förlängd garanti för hemelektronik samt vitvaror inkluderas. Denna är giltig i 12 månader, men den totala garantitiden kan dock inte överstiga 3 år.

Evenemangsförsäkring: Om du skulle bli sjuk i samband med exempelvis ett sportevenemang eller en konsert faller Easylivings evenemangsförsäkring in. Denna innebär att du får tillbaka hela biljettpriset, då ingen självriskavgift tas ut. Ett läkarintyg kan dock avkrävas.

Leveransförsäkring: Om du handlar en produkt från en e-butik som i sin tur inte levererar produkten har du rätt till en ersättning om maximalt 20 000 kronor. Hela köpet måste utföras med kreditkortet, och kvitto avkrävs alltid.

Reseförmåner med Collector Easyliving

Om du betalar hela resan med kreditkortet inkluderas en reseförsäkring som är giltig för dig, din partner samt hemmaboende barn under 23 år.
Följande reseförmåner inkluderas:

Avbeställningsskydd: Försäkringen faller in vid akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall i samband med avresan. Resan måste ha kostat över 1 000 kronor, och ersättningstaket motsvarar 20 000 kronor.

Personförsening: Gäller vid både ut- och hemresan. Efter sex timmars försening har du rätt till uppemot 2 800 kronor i ersättning.

Bagageförsening: Efter 6 timmar har du rätt till uppemot 6 000 kronor i ersättning, och efter 24 timmar motsvarar det maximala ersättningsbeloppet maximalt 10 000 kronor.

Olycksfallsförsäkring: Om du eller en medförsäkrad blir skadas eller avlider på semestern kan en ersättning om maximalt 400 000 kronor betalas ut.

Självriskeliminering hyrbil: Om det inträffar en fordonsskada under din utlandsvistelse ersätter Easycard dig med uppemot 15 000 kronor per skadetillfälle. Skadan måste dock omfattas av uthyrarens försäkring, och självriskelemineringen gäller inte vid grov oaktsamhet.

Avgifter vid utlandssemestern

Inget valutapåslag påförs på dina köp utomlands, vilket bör ses som generöst på många av konkurrenterna tillämpar ett påslag om 2 till 3 %. Om valutapåslaget motsvarar 2.5 % uppstår en extra kostnad om 250 kronor om du betalar för en produkt som kostar 10 000 kronor.

Denna kostnad tillintetgörs med Easyliving-kortet, men uttagsavgiften motsvarar dock 3 % eller lägst 45 kronor. Du bör därför se till att betala med kortet i butik istället för att ta ut pengar med hjälp av en bankautomat. Om du tar ut 10 000 kronor med Easyliving-kortet tillkommer en avgift om 300 kronor, vilket bör betraktas som något högt.

Sammanfattning

Nackdelar med Collector Easyliving
Den årsavgift som tillämpas motsvarar 195 kronor årligen, vilket bör beskrivas om lågt, men då somliga kreditkort är helt gratis bör det ses som en nackdel. Kortet kan dessutom inte mäta sig med de bästa bonuskorten 2020, då Meniga Rewards är något nischat på grund av att man måste jaga rabatter hos specifika e-butiker.

Bank Norwegian samt Re:member Flex erbjuder mer robusta samt fasta bonussatser, men det är dock få (om ens något) kreditkort som erbjuder bättre reseförmåner, vilket vi pratar mer om nedan.

Fördelar med Collector Easyliving
Collector Easyliving är ett av marknadens bästa resekort. Den reseförsäkring som erbjuds är väl utformad, och det kostar ingenting att nyttja kreditkortet utomlands eftersom det är ett kreditkort utan valutapåslag samt uttagsavgiften är lika med noll.
Även om ett egenutvecklat bonusprogram saknas återfinns både SAS Eurobonus samt Meniga Rewards, vilket bidrar till att även bonusjägare kan bli nöjda.

Är Collector Easyliving ett bonuskort?

Detta kreditkort kan ses som både ett bonuskort samt ett resekort. Två bonusprogram inkluderas; Meniga Rewards samt SAS Eurobonus. Utöver det inkluderas även en väl utformad reseförsäkring som bland annat täcker olycksfall samt fordonsskada.

Har Collector Easyliving en blippfunktion?

Ja, kreditkortet har en blippfunktion. Vid köp över 200 kr behöver kortets PIN-kod anges vid betalning.

Utför Collector en kreditupplysning (UC)?

Ja, en kreditupplysning genomförs i samband med att du ansöker om Easyliving-kortet. Denna genomförs utförs för att bedöma din betalningsförmåga samt för att avgöra vilken kreditgräns som blir aktuell. Lägg gärna märke till att en UC alltid utförs, oavsett om Easyliving-kortet beviljas eller inte.

Hur delbetalar man via Collector?

Samtliga köp kan delbetalas i uppemot 12 månader, och du måste betala tillbaka minst 1/36-del eller lägst 99 kronor månatligen. Om du betalar månadsfakturans totala skuldbelopp tillkommer inga ränteavgifter, men om du väljer att delbetala är en ränta om 13.95 % aktuell.