Bank Norwegian reseförsäkring

Bank Norwegians reseförsäkring, som ingår när du betalar resan med deras kreditkort, skyddar dig från avbeställningar, förseningar, olycksfall och medicinska nödsituationer. I följande guide går våra experter igenom försäkringens detaljer och hur du kan utnyttja dess förmåner för en tryggare resa.

Bank Norwegian reseförsäkring

Hur fungerar Bank Norwegians reseförsäkring?

När du betalar minst 50% av dina resekostnader med ditt Bank Norwegian kreditkort, aktiveras reseförsäkringen automatiskt. Försäkringen är ett komplement till din hemförsäkring och täcker både avbeställning och olika händelser under resan som förseningar och bagageproblem, samt olycksfall och vissa medicinska nödsituationer.

Försäkringen tillhandahålls av Moderna Försäkringar.

Vem täcks av Bank Norwegians försäkring?

Försäkringen som tillhandahålls genom ditt kreditkort från Bank Norwegian gäller inte enbart för kortinnehavaren. Försäkringsskyddet sträcker sig för att täcka:

 • Kortinnehavaren: Som primär användare av kreditkortet är du automatiskt skyddad när du bokar en resa med kortet.
 • Familjemedlemmar: Om du reser med familjemedlemmar eller andra närstående kan de också omfattas av försäkringsskyddet. Detta kan inkludera din make/maka, sambo, registrerad partner samt barn under en viss ålder.
 • Medresenärer: Om du reser med en vän eller kollega, kan även de dra nytta av försäkringens skydd.

Villkor för Norwegian-kortets reseförsäkring

Medan reseförsäkringen ger dig en mängd olika skydd, är det viktigt att vara medveten om vissa villkor:

 • Aktiveringskrav: Som nämnts tidigare måste en viss procentandel av kostnaderna betalas med ditt kreditkort för att försäkringen ska aktiveras.
 • Resans varaktighet: Försäkringen gäller oftast för resor med en maximal längd. Till exempel kan försäkringen vara giltig för resor upp till 90 dagar. Om din resa överstiger denna tidsgräns kan du behöva se över ytterligare försäkringsalternativ.
 • Giltighet: Försäkringen gäller för resor som startar och slutar i Norden och varar i högst 90 dagar. Om en resa förlängs p.g.a. oförutsedda omständigheter, kan försäkringen förlängas i upp till 30 extra dagar under vissa villkor.
 • Geografiska begränsningar: Medan försäkringen ger ett brett geografiskt skydd, kan vissa destinationer vara undantagna eller ha särskilda villkor. Exempelvis kan resor till områden med hög risk, som vissa konfliktzoner, kräva särskild uppmärksamhet eller inte omfattas alls.
 • Specifika undantag: Försäkringen kan ha undantag för vissa typer av aktiviteter eller händelser. Till exempel kanske äventyrssporter som fallskärmshoppning eller dykning inte täcks, eller om skada uppstår när du är påverkad av alkohol eller droger.

Detta ingår i Bank Norwegian-kortets reseförsäkring

norwegian reseförsäkring villkor

Med Bank Norwegians kreditkort får du inte bara fördelarna med ett traditionellt kreditkort utan även en rad försäkringar som kan vara ovärderliga under dina resor. Låt oss kolla på dessa i detalj.

Avbeställningsskydd

Om du behöver avboka din resa på grund av sjukdom eller andra giltiga skäl, kan avbeställningsskyddet hjälpa dig att återfå en del av eller hela kostnaden.

Ersättning upp till 50 000 kronor per skada.

Bagageförsäkring

Förlorat eller skadat bagage kan bli en huvudvärk, men med denna försäkring kan du få ersättning för dina förlorade tillhörigheter.

Ersättning på upp till 7 000 kronor.

Olycksfallsförsäkring

Om du råkar ut för en olycka under din resa, kan denna försäkring erbjuda ekonomiskt stöd och täcka vissa medicinska kostnader.

Ersättning upp till 1 000 000 kronor.

Evakuering

Om du hamnar i en nödsituation, kan assistansförsäkringen erbjuda hjälp, vare sig det handlar om medicinsk evakuering eller juridisk rådgivning.

Ersättning upp till 10 000 kronor.

Självriskskydd

Du får ett självriskskydd på både ditt hem och dina personliga fordon. Det betyder att du slipper betala självrisken på din hem- eller bilförsäkring om något skulle hända när du är ute och reser.

Ersättning upp till 10 000 kronor.

Så gör du en skadeanmälan

Om du stöter på oväntade händelser under din resa som kräver användning av din reseförsäkring, är det viktigt att veta hur du korrekt rapporterar en skada eller ett anspråk. Här är stegen du bör följa:

 • Dokumentera händelsen: Oavsett vilken typ av händelse det gäller, bör du samla så mycket dokumentation som möjligt. Detta kan inkludera fotografier, kvitton, läkarintyg eller andra relevanta dokument.
 • Kontakta försäkringsbolaget: Kontakta försäkringsbolaget så snart som möjligt. De kan ge vägledning och informera om nästa steg. I detta fall är försäkringsbolaget Moderna.
 • Fyll i skadeanmälan: Använd försäkringsbolagets officiella formulär eller online-tjänst för att göra en skadeanmälan. Var noggrann och inkludera all relevant information.
 • Bifoga nödvändiga dokument: Skicka in alla samlade dokument som stöder ditt anspråk tillsammans med din skadeanmälan.
 • Vänta på beslut: Efter att du skickat in din anmälan, kommer försäkringsbolaget att granska den och meddela ditt beslut. Processens längd kan variera beroende på händelsens komplexitet.

Det är viktigt att alltid läsa igenom dina försäkringsvillkor noggrant, så att du vet vad som krävs av dig vid en skadeanmälan och vilka rättigheter och skyldigheter du har.

Vanliga frågor och svar

❓ Hur mycket kostar Norwegians reseförsäkring?

Bank Norwegians reseförsäkring ingår utan extra kostnad när du betalar minst 50% av resans pris med ett Bank Norwegian kreditkort.

❓ Vad ingår i Norwegians reseförsäkring? 

Norwegians reseförsäkring  avbeställningsskydd, bagageförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring och självriskskydd.

❓ Vad innebär avbeställningsskydd Norwegian?

Avbeställningsskyddet hos Norwegian ger ersättning om du måste avboka din resa på grund av sjukdom eller andra giltiga skäl.