Metod betygsättning

Senast uppdaterad

På kreditkortsval.se har vi granskat och betygsatt de olika aspekterna av kreditkort, som inkluderar bonussystem, försäkringar och reseförsäkringar, räntor och avgifter, räntefria dagar samt rabatter och förmåner.

Här förklarar vi hur vi har betygsatt dessa olika områden och vilka kriterier som har använts för betygen. Betygen har satts på en skala från ett till fem, där fem är bäst och ett är sämst.

* För att betygsätta kreditkorten inom varje område har vi utvecklat ett poängsystem där varje fråga genererar mellan en och fem poäng. Medelvärdet av poängen som kreditkortet erhåller inom varje område utgör grunden för betyget inom det specifika området.

Betyg för bonussystemet på kreditkorten

Vid betygsättningen av bonussystem för kreditkort har vi undersökt hur enkelt det är att samla poäng, hur stort värde bonusen har samt när bonusen betalas ut.

Hur enkelt är det att samla bonuspoäng?

Vi har granskat var och när man kan erhålla bonuspoäng. Om kreditkortet ger bonus på alla inköp där VISA eller Mastercard accepteras, tilldelas kortet fem poäng inom detta område. Om bonusen ges vid inköp i kortets egna butiker, men även hos deras samarbetspartners, tilldelas kortet fyra poäng. 

Till exempel kan man få bonus i kortets egna butik genom att använda ett Circle K Mastercard för betalning vid tankning på en Circle K-mack. Om bonusen endast ges i kortets egna butik tilldelas kortet tre poäng. Om bonusen endast kan erhållas hos samarbetspartners tilldelas kortet två poäng, och om det inte finns någon koppling till bonus för kortet tilldelas kortet en poäng.

Vår poängsättning för hur du samlar bonuspoäng

 • Bonus på samtliga inköp = 5 poäng
 • Bonus hos samarbetspartners + i egen butik = 4 poäng
 • Bonus endast i egen butik = 3 poäng
 • Bonus endast hos samarbetspartners = 2 poäng
 • Ingen bonus = 1 poäng

Hur fungerar bonusens utbetalning?

Vi har undersökt hur bonusen betalas ut och poängsatt flexibiliteten i utbetalningen. Om bonusen kan betalas ut som kontanter eller som avdrag på fakturan tilldelas kortet fem poäng inom detta område. För resekort tilldelas kortet fem poäng om bonuspoängen kan användas för att boka resor. Samma princip gäller för matkort där poängen omvandlas till rabatter eller värdecheckar. Om bonusen omvandlas till fondandelar tilldelas kortet fyra poäng. Om bonusen kan användas som en check som kan lösas in i kortets egna butik tilldelas kortet tre poäng. Om bonusen endast kan användas i en poängbutik tilldelas kortet två poäng, och om det inte finns någon möjlighet att betala ut bonusen tilldelas kortet en poäng.

Så här har vi satt poäng på hur bonusen betalas ut:

 • Bonus i kontanter, fakturaavdrag, bonusen kan användas för att boka resor = 5 poäng
 • Bonus omvandlas till fondandelar = 4 poäng
 • Bonuscheck som kan användas i kortets egna butik = 3 poäng
 • Bonus som kan användas i en poängbutik = 2 poäng
 • Ingen bonus = 1 poäng

Hur stort värde har bonusen?

Vi har undersökt värdet av varje bonuspoäng i kronor. Kortet som ger flest kronor tillbaka per bonuspoäng tilldelas högst poäng. Eftersom bonussystemen på korten skiljer sig åt har vi behövt göra en individuell bedömning av bonusens värde.

Rabatter och förmåner

Vilka förmåner kan kreditkortet erbjuda?

När vi har betygsatt de övriga förmånerna och rabatterna på kreditkortet har vi tittat på antalet förmåner samt på de förmåner som tydligt är kopplade till kortet. Varje förmån tilldelas en poäng, och om det finns en tydlig koppling till kortet tilldelas förmånen två poäng. Till exempel tilldelas Moregolf Mastercard två poäng p.g.a. förmånen hole in one.

När det gäller rabatter har vi granskat storleken på nätverket av samarbetspartners som kortet är kopplat till samt hur lätt det är att utnyttja rabatterna för innehavaren av kortet.

Vår betygsättning av rabatter och förmåner:

 • Varje förmån = 1 poäng
 • Förmåner som har tydlig koppling till kortet = 2 poäng
 • Rabatt tillgänglig hos samarbetspartners = 1 poäng

Försäkringar

Reseförsäkring på kort – hur bra är det?

När vi har bedömt kvaliteten på kortets reseförsäkring har vi tittat på antalet ingående försäkringar.

Så poängsätter vi reseförsäkringen för kortet:

 • 8 st försäkringar eller mer = 5 poäng
 • 6-7 st försäkringar = 4 poäng
 • 4-5 st försäkringar = 3 poäng
 • 2-3 st försäkringar = 2 poäng
 • 0-1 st försäkring = 1 poäng

Mängden av övriga försäkringar som kortet erbjuder?

När vi har tittat på kortets övriga försäkringar och tilläggsförsäkringar har vi bedömt mängden. Varje enskild försäkring tilldelas en poäng, och försäkringar med tydlig koppling till kortet tilldelas två poäng. Med tydlig koppling menar vi till exempel bensinkort som inkluderar en försäkring för felaktigt tankade bränslen. När det gäller tilläggsförsäkringar tilldelas de en halv poäng.

Avgifter, ränta, räntefria dagar och valutapåslag

Hur hög är räntan på kortet?

När vi har undersökt kortets ränta har vi endast fokuserat på själva räntesatsen och inte effektiva räntan. En lägre ränta på kortet ger ett bättre betygt.

Så betygsätter vi räntan:

 • 1–4,99 % i ränta = 5 poäng
 • 5–9,99 % i ränta = 4 poäng
 • 10–14,99 % i ränta = 3 poäng
 • 15–19,99 % i ränta = 2 poäng
 • 20–24,99 % i ränta = 1 poäng

Vilka avgifter tillkommer med kortet?

När vi har betygsatt kortets avgifter har vi tittat på årsavgiften samt eventuella andra avgifter som är kopplade till kortet. Det kan inkludera aviavgifter eller e-fakturaavgifter. Vi har även granskat uttagsavgiften både i Sverige och utomlands samt valutapåslaget, eftersom dessa faktorer påverkar användarvänligheten. Dessutom har vi tagit hänsyn till eventuella avgifter för extrakort och deras nivå.

Så har vi poängsatt kortets avgifter:

 • 0–99 kr i avgift = 5 poäng
 • 100–300 kr i avgift = 4 poäng
 • 301–600 kr i avgift = 3 poäng
 • 601–1 500 kr i avgift = 2 poäng
 • 1 501 kr eller mer i avgift = 1 poäng

Vad är uttagsavgiften i Sverige och utomlands?

Vid bedömningen av kortets uttagsavgift i Sverige och utomlands har vi tittat på både den procentuella avgiften och den lägsta avgiften.

Uttagsavgiften varierar mellan 25 kr och 50 kr, vilket har delats in i fem intervall från 25 till 50 kronor.

Så här har vi poängsatt uttagsavgiften i kronor:

 • Uttagsavgift 25–30 kr = 5 poäng
 • Uttagsavgift 31–36 kr = 4 poäng
 • Uttagsavgift 37–42 kr = 3 poäng
 • Uttagsavgift 43–48 kr = 2 poäng
 • Uttagsavgift 48 kr eller mer = 1 poäng

När vi har bedömt den procentuella uttagsavgiften har vi delat in procenten i fem kategorier.

Så här har vi betygsatt uttagsavgiften i procent:

 • 0–0,99 % = 5 poäng
 • 1–1,99 % = 4 poäng
 • 2–2,99 % = 3 poäng
 • 3–3,99 % = 2 poäng
 • 4–4,99 % = 1 poäng

Hur många räntefria dagar erbjuder kortet?

När vi har bedömt antalet räntefria dagar på kortet har vi tagit hänsyn till intervallet och tilldelat poäng enligt följande skala:

Så har vi satt poäng på kortets räntefria dagar

 • 60–55 räntefria dagar = 5 poäng
 • 54–50 räntefria dagar = 4 poäng
 • 49–45 räntefria dagar = 3 poäng
 • 45–39 räntefria dagar = 2 poäng
 • 38 räntefria dagar eller färre = 1 poäng

Hur högt är valutapåslaget på kortet?

När vi har bedömt valutapåslaget på kortet har vi tittat på den procentuella avgiften och tilldelat poäng enligt följande skala från ett till fem.

Så har vi satt poäng för valutapåslaget på kortet:

 • 0–1 % = 5 poäng
 • 1,1–1,50 % = 4 poäng
 • 1,51–1,74 % = 3 poäng
 • 1,75–1,97 % = 2 poäng
 • 1,98 % och mer = 1 poäng

Kundtjänst

Hur bra är kundtjänsten?

När vi har bedömt kundtjänsten har vi tittat på tillgängligheten och öppettiderna för att kontakta kundtjänsten. Poängen baseras på antalet olika kontaktmetoder och vilka öppettider som erbjuds.

Så här har vi betygsatt kundtjänsten för kortet:

 • Telefontid 12 timmar vardagar, helgöppet, mejl och chatt = 5 poäng
 • Telefontid 8 timmar vardagar, helgöppet, mejl och chatt = 4 poäng
 • Telefontid 8 timmar vardagar, mejl = 3 poäng
 • Telefontid 6 timmar vardagar, mejl = 2 poäng
 • Telefontid 8 timmar = 1 poäng