Dagligvaruförsäkring

Bank Norwegian erbjuder en unik försäkring för dig som använder deras kreditkort. Denna försäkring är designad för att erbjuda ekonomiskt stöd under oförutsedda omständigheter som arbetslöshet eller sjukskrivning.

Dagligvaruförsäkring

Hur fungerar Bank Norwegians dagligvaruförsäkring?

Dagligvaruförsäkringen från Bank Norwegian är automatiskt inkluderad när du använder Norwegian-kortet för att handla dagligvaror. Försäkringen aktiveras när du antingen blir permitterad, arbetslös eller 100% sjukskriven i minst 30 dagar.

Med denna försäkring får du en engångsutbetalning som motsvarar en månads förbrukning av dagligvaror. Engångsutbetalningen baseras på ett genomsnitt av de inköp som har gjorts med kortet under de tre månaderna före händelsen, med en maximal ersättning på 10 000 SEK.

Hur kategoriseras dina dagligvaruinköp?

För att kreditkort försäkringen ska gälla, måste dina inköp vara kategoriserade som dagligvaror enligt VISA. Detta inkluderar köp gjorda i livsmedelsbutiker, stormarknader och andra mataffärer. 

För att se hur en transaktion är kategoriserad, kan du gå in på appen eller på MinSida och klicka på transaktioner-knappen. Kategoriseringen av inköp bestämmer hur ersättningsbeloppet beräknas, och det är därför viktigt att vara medveten om hur dina inköp kategoriseras.

Så gör du för att ansöka om ersättning

Om du blir arbetslös eller sjukskriven, behöver du anmäla detta till försäkringsbolaget. För att göra en skadeanmälan och få ersättning, behöver du skicka in en ifylld och undertecknad skadeanmälan, tillsammans med relevanta dokument och kvitton som verifierar händelsen. 

Ersättningen betalas ut antingen som en kreditering på ditt kreditkort hos Bank Norwegian eller till ett anvisat bankkonto, beroende på vad du väljer i anmälningsblanketten.

Vanliga frågor och svar

❓ Hur mycket kostar dagligvaruförsäkringen?

Dagligvaruförsäkringen från Bank Norwegian är kostnadsfri och inkluderas automatiskt när du använder deras kreditkort för att handla dagligvaror.

❓ Hur mycket täcker försäkringen?

Försäkringen erbjuder en engångsutbetalning upp till 10 000 SEK, baserat på ditt genomsnittliga inköp av dagligvaror med kortet de senaste tre månaderna.

❓ Hur ansöker jag om ersättning?

För att ansöka om ersättning, fyll i och skicka en skadeanmälan tillsammans med nödvändiga dokument och kvitton till försäkringsbolaget.

❓ Vad menas med dagligvaror?

Med dagligvaror menas inköp gjorda i butiker eller webbutiker som kategoriseras av VISA som dagligvaror, till exempel livsmedelsbutiker och stormarknader.

Källa