fullmakt till kreditkort

Vad är en fullmakt?

En fullmakt är en juridisk handling där kortinnehavaren (fullmaktsgivare) ger en annan person (fullmaktshavare) rätt att agera på sina vägnar. För kreditkort innebär det att fullmaktshavaren får befogenhet att använda kreditkortet och genomföra transaktioner enligt de villkor som anges i fullmakten.

Olika typer av fullmakt

Det finns huvudsakligen två typer av fullmakter relevanta för kreditkort, generell och specialfullmakt. 

  • En generell fullmakt ger fullmaktshavaren en bred befogenhet att hantera alla typer av finansiella transaktioner. 
  • En specialfullmakt begränsar fullmaktshavarens rättigheter till specifika åtgärder, som att enbart använda kreditkortet för vissa utvalda inköp eller under en begränsad tid.

Banker och kortutgivarnas roll

Enligt avtalslagen kan en fullmakt vara muntlig, men i praktiken accepterar kortutgivare oftast inte muntliga fullmakter. Banker och kortutgivare spelar en central roll i att hantera fullmakter för kreditkort. De måste godkänna fullmakten innan den blir giltig och säkerställer att den uppfyller alla juridiska krav och interna riktlinjer. 

De kan ha särskilda kriterier för att acceptera en fullmakt, inklusive att den ska vara skriftlig och möjligtvis notariserad, för att garantera att fullmaktsgivarens intentioner och fullmaktshavarens befogenheter är tydligt och korrekt dokumenterade.

Så gör du för att skapa en fullmakt

Att skapa en fullmakt för ett kreditkort innebär att följa några grundläggande steg för att säkerställa att fullmakten är giltig och uppfyller alla nödvändiga krav:

  • Hämta rätt formulär: De flesta kreditkortsföretag tillhandahåller standardformulär för fullmakter på sina hemsidor. Dessa formulär är utformade för att inkludera all nödvändig information och uppfylla juridiska krav. Ladda ner och fyll i det relevanta formuläret från kortutgivarens webbplats.
  • Fyll i personuppgifter: Ange fullständiga och korrekta uppgifter för både fullmaktsgivaren (kortinnehavaren) och fullmaktshavaren. Detta inkluderar namn, adress, personnummer och eventuellt andra identifierande detaljer.
  • Ange fullmaktens omfattning: Specificera vilka befogenheter fullmaktshavaren får. Detta kan inkludera olika typer av transaktioner de kan genomföra, om det finns några begränsningar i belopp eller var fullmakten gäller.
  • Undertecknas av båda parter: Fullmakten måste undertecknas av både fullmaktsgivaren och fullmaktsgivaren. Glöm inte att ange datum för undertecknandet, vilket är viktigt för att dokumentera fullmaktens giltighetsperiod.
  • Skicka in fullmakten: När fullmakten är ifylld och undertecknad, skicka in den till kortutgivaren för godkännande. Följ kortutgivarens instruktioner för inlämning, vilket kan innebära att skicka den via post, e-post eller genom ett online-system.

Återkallande av fullmakt

Återkalla fullmakten för ett kreditkort genom att skriftligen informera fullmaktshavaren och kreditkortsföretaget. Specificera datumet då fullmakten upphör att gälla. Skicka meddelandet till kortutgivaren för att förhindra framtida obehöriga transaktioner. Korrekt återkallande skyddar fullmaktsgivaren från ansvar för transaktioner gjorda efter återkallandet.

Vanliga frågor och svar

❓ Vad händer med fullmakten om fullmaktshavaren avlider?

Om fullmaktshavaren avlider upphör fullmakten automatiskt.

❓ Är det olagligt att använda någon annans kreditkort utan tillstånd?

Ja, det är olagligt att använda någon annans kreditkort utan deras tillstånd. Detta betraktas som bedrägeri och kan leda till straffrättsliga konsekvenser.

❓ Kan en fullmaktshavare avsluta kreditkortet?

En fullmaktshavare kan endast säga upp kreditkortet om fullmakten uttryckligen ger dem denna befogenhet. Annars är det bara fullmaktsgivaren som kan avsluta kreditkortet.

❓ Vad händer om fullmaktshavaren missbrukar befogenheterna?

Om fullmaktshavaren missbrukar sina befogenheter, kan fullmaktsgivaren hållas ansvarig för de transaktioner som gjorts upp till återkallandet av fullmakten. Det är därför viktigt att noggrant välja vem man ger fullmakt till och övervaka kontots aktiviteter regelbundet.