Vad är ett magnetkort?

Ett magnetkort är ett plastkort med en magnetremsa på ena sidan. Denna remsa innehåller information som kan avläsas av en kortläsare. När kortet dras genom läsaren, läses den lagrade informationen av genom de elektriska laddningar som skapas av magnetfältet i remsan.

Magnetkort

Hur fungerar det?

När du drar kortet genom en kortläsare, skannar läshuvudet remsan för att tolka de magnetiska förändringarna, vilka motsvarar binär data. Denna information översätts till en digital signal för bearbetning.

Magnetkort används brett för transaktioner och identifiering, men håller på att ersättas av tekniker som chipkort, vilka erbjuder högre säkerhet och snabbare användning.

Övergången till kort med chip

Kort med chip har introducerats för att lösa dessa problem med förbättrad säkerhet som försvårar obehörig avläsning. Magnetkort har säkerhetsrisker eftersom informationen på magnetremsan är lätt att kopiera. Skimming av kort har drivit fram en förändring.

Magnetkort har också tekniska begränsningar, remsan slits med tiden och kan leda till läsproblem och avbrutna transaktioner. Chippet på kortet är mer hållbart och bevarar informationen mer säkert.

De kan också lagra mer information säkert, vilket möjliggör fler funktioner och bättre anpassning till moderna betalningssystem.