Marginalen Bank Reseförsäkring

Hur fungerar Marginalens Reseförsäkring?

Marginalen inkluderar en reseförsäkring i två av deras kreditkort. Denna försäkring erbjuder skydd för dig och din familj utan extra kostnad och gäller för en rad händelser som kan inträffa före och under resan.

Aktiveras när du betalar med ditt Marginalen Traveller kreditkort

När du betalar minst 75 % av din resa med ditt Marginalen Traveller kreditkort, får du tillgång till reseförsäkringen som gäller för dig och tre medresenärer. Det är enkelt och bekvämt, utan behov av ytterligare förberedelser före din resa.

Ingår även i Hamarbykortet

Marginalens samarbete med fotbollslaget Hammarby sträcker sig även till reseförsäkringen, när du använder Hammarbykortet för reserelaterade köp aktiveras samma omfattande försäkringsskydd. Detta innebär att inte bara de med Traveller-kortet, utan även Hammarbykortets användare kan njuta av en trygg och säker resa.

Förmåner som ingår i försäkringen

Med reseförsäkringen följer en rad förmåner som ger ekonomisk trygghet om oväntade händelser inträffar före eller under din resa:

 • Avbeställningsskydd: Ger möjlighet till ersättning om du behöver avbryta resan, med upp till 30 000 kr per individ och maximalt 90 000 kr för varje kortinnehavare.
 • Resestartskydd: Om du oförutsett missar ditt flyg täcker skyddet extra kostnader, upp till 2 000 kr per resenär, med ett tak på 6 000 kr per händelse.
 • Förseningsskydd: Vid en försening av bagage eller allmänt transportmedel som överstiger fyra timmar, ger försäkringen rätt till ersättning.
 • Skydd vid missat anslutningsflyg: Om du missar ditt anslutningsflyg, täcker försäkringen upp till 10 000 kr per person, upp till 20 000 kr totalt per händelse.
 • Skydd vid flygbolagskonkurs: Om ett flygbolag går i konkurs, täcker försäkringen kostnaden för nya flygbiljetter, upp till 25 000 kr.
 • Självriskskydd för hem och bil: Om olyckan är framme under resan, täcker försäkringen din självrisk upp till 10 000 kr för skador på hem eller bil, samt upp till 2 000 kr för självrisk på reseskyddet i din hemförsäkring.
 • Självriskeliminering för hyrbil: Skulle bilen du hyr utomlands ta skada, ersätter försäkringen den betalda självrisken eller reparationskostnaden, upp till ett belopp av 10 000 kr.
 • Hole-in-one försäkring: Som kortinnehavare får du en belöning på 2 000 kr om du slår en hole-in-one under en golfrunda.
 • Självriskeliminering för bilbärgning och assistans: När du tankar med ditt kort ingår självriskeliminering för eventuell bilbärgning och assistans.

Dessa förmåner skapar ett omfattande skyddsnät som gör att du kan fokusera på resan istället för potentiella problem.

Vad täcker inte försäkringen?

Marginalens försäkring ger ett brett skydd, men det finns vissa undantag:

 • Sjukvårdskostnader under resan och hemtransport vid sjukdom eller olyckshändelse är inte inkluderade.
 • Förlorat bagage, ansvarsskydd och rättsskydd, skydd vid överfall, köpförsäkring, samt evenemangsskydd ingår inte.

Viktiga begränsningar:

 • Avbeställningsskydd gäller inte för kända, icke-akuta sjukdomar vid  tidpunkten för bokningen eller för resor bokade mot läkares råd.
 • Resestartskydd ersätter inte det som redan kan återbetalas från reseföretaget eller liknande.
 • Förseningsskydd aktiveras inte vid konkurs eller arbetskonflikter såsom strejker.
 • Ersättning för missat anslutningsflyg utgår inte om du inte följer flygbolagets tidsregler för anslutningsbokningar.

Dessa undantag säkerställer att du är medveten om försäkringens räckvidd och hjälper dig planera din resa med rätt förväntningar.

Så gör du en anmälan om du råkat ut för en olycka

Om du drabbas av en försening eller en annan olycklig händelse under din resa, följer du dessa steg för att göra en anmälan:

 • Kontakta Marginalens kundtjänst så snart som möjligt för att rapportera händelsen.
 • Samla alla relevanta dokument som styrker händelsen, såsom kvitton och rapporter från transportbolag.
 • Fyll i en skadeanmälan, som finns tillgänglig på Marginalen Banks webbplats eller kan skickas till dig av kundtjänst.
 • Skicka in din skadeanmälan tillsammans med de stödjande dokumenten till försäkringsbolaget.
 • Försäkringsbolaget kommer att behandla din anmälan och, vid godkännande, betalas ersättningen ut i enlighet med försäkringsvillkoren.

Genom att följa dessa steg kan du snabbt få assistans och ersättning, vilket minskar stressen som förseningar och andra oförutsedda händelser kan orsaka.

Vanliga frågor och svar

❓ Hur aktiverar jag reseförsäkringen som ingår i Marginalen Traveller-kortet?

Försäkringen aktiveras automatiskt när du betalar minst 75 % av din resas totalpris med Marginalen Traveller-kortet.

❓ Vilka är de viktigaste förmånerna som ingår i Marginalens reseförsäkring?

Några av de huvudsakliga förmånerna inkluderar avbeställningsskydd, resestartskydd, ersättning vid flyg- och bagageförseningar, samt självriskeliminering för hem och bil.

❓ Vad ingår inte i Marginalens reseförsäkring?

Försäkringen täcker inte sjukvårdskostnader eller hemtransport vid sjukdom/olycksfall, förlorat bagage, ansvarsskydd, rättsskydd, köpförsäkring och evenemangsskydd.

❓ Finns det någon självrisk som jag behöver betala om jag behöver använda reseförsäkringen?

Nej, det finns ingen självrisk för de flesta av de försäkringsförmåner som ingår i Marginalens reseförsäkring.

❓ Hur gör jag en skadeanmälan om jag behöver använda försäkringen?

Kontakta Marginalens kundtjänst, samla alla relevanta dokument som bevis, fyll i en skadeanmälan som finns på Marginalen Banks webbplats och skicka in den tillsammans med dina dokument.