Sämre förmåner på Norwegian Banks kreditkort

Från och med den 1 januari 2024 kommer du att märka förändringar i Norwegian Kortets bonusprogram och försäkringsombud. Begränsningar kommer att införas gällande intjäning av CashPoints, och dagligvaruförsäkringen kommer att försvinna. I denna artikel kommer vi att förklara dessa ändringar och vad de innebär för dig och ditt kreditkort.

Norwegiankortet försämrar bonusnivå och försäkringsutbud

Begränsning för CashPoints

Med Norwegian-kortet kan du välja att tjäna 0,5% cashback eller 0,5% CashPoints från Norwegians flygresor. Tidigare fanns enbart en begränsning för cashback med en årlig gräns på 100 000 kronor, vilket innebar att cashbacken kunde bli maximalt 500 kronor per år. Däremot fanns ingen begränsning för hur många CashPoints du kunde tjäna, men en sådan begränsning kommer att införas vid årsskiftet 2023/2024.

Från och med 2024 är gränsen för både Norwegian Cashback och CashPoints sammanlagt 100 000 kronor per år. Det innebär att du kan välja att tjäna exempelvis 250 kronor i cashback och 250 kronor i flygbonus. Denna förändring minskar möjligheten att spara poäng för utlandsresor, vilket tidigare var en stor fördel med kortet.

Dagligvaruförsäkringen upphör

Norwegian-kortets dagligvaruförsäkring kommer även att försvinna. Tidigare innebar dagligvaruförsäkringen att kortinnehavare som blev sjukskrivna eller arbetslösa kunde få ersättning motsvarande en månads förbrukning av dagligvaror, baserat på de senaste månadernas genomsnittliga dagligvaruinköp, upp till 10 000 kronor.

Denna unika försäkring lanserades 2020, men de som önskar liknande ekonomiskt skydd rekommenderas numera att teckna ”Betalskydd” istället. Betalskyddet kostade tidigare 0,72% av det utestående saldot och kommer från och med 2024 att kosta 1% av saldot.

Betalskyddet erbjuder ett bredare ekonomiskt skydd än dagligvaruförsäkringen: det ersätter upp till 10 000 kronor per månad på utnyttjad kredit, i upp till 12 månader vid arbetslöshet eller minst 50% sjukskrivning. Ytterligare ersättning utgår om kortinnehavaren avlider till följd av sjukdom eller olycka.