Revolut ändrar avgifterna för kortöverföring

Revolut, en digital bank och leverantör för olika betaltjänster, kommer att genomföra förändringar gällande avgifterna för överföringar på kortet.

Revolut ändrar avgifterna för kortöverföring

De nya avgifterna börjar gälla den 8 januari 2024.

Ändringarna i avgifterna för kortöverföringar kan påverka användarna på olika sätt. För dem som brukar överföra mindre belopp till ett land utanför EES kan det bli dyrare att använda Revolut. För dem som brukar överföra större belopp kan det bli billigare.

Förändringar i avgift nivåerna

Inrikes och EES-överföringar

Ett minimibelopp för debitering införs nu, vilket tidigare inte fanns. Den lägsta kostnaden blir nu 0,20 € per överföring, medan den procentuella kostnaden på 0,7% fortfarande gäller.

Utanför EES

Den procentuella avgiften för överföringar på kortet till vissa länder utanför EES minskas från 2,3% till 1%. Dessutom höjs den lägsta avgiftsnivåer för dessa överföringar från 0,5 $ till 1$. 

Här är länderna som det gäller för:

 • Albanien
 • Armenien
 • Azerbajdzjan
 • Bosnien och Hercegovina
 • Georgien, Kazakstan
 • Kosovo
 • Kirgizistan
 • Moldavien
 • Montenegro
 • Nordmakedonien
 • Serbien
 • Tadzjikistan
 • Turkmenistan
 • Ukraina
 • Uzbekistan

Anledningen till ändringarna

Anledningen till ändringarna är att Revoluts transaktionskostnader har ökat. Detta kan bero på en rad olika faktorer, såsom ökade kostnader för betalningsinfrastruktur eller förändrade valutakurser.

Vad är kortöverföring?

Kortöverföring är en tjänst som låter dig skicka pengar till ett kreditkort från ditt Revolut-konto. Detta kan vara en praktisk lösning för att skicka pengar till vänner eller familj som inte har ett bankkonto.

Till vilka länder gäller ändringarna?

Ändringarna gäller för överföringar till ett begränsat antal länder. Du kan se vilka länder som är möjliga att skicka pengar till genom att klicka på ”Visa tillgängliga länder” där kortnumret ska anges.