Vad är CVV, CVC och CSC-koden?

CVC, CVV och CSC-koder är säkerhetskoder som används i samband med betalningar och transaktioner med kreditkort. Dessa koder bidrar till att verifiera att den som genomför en transaktion faktiskt har det fysiska kortet i sin hand.

Vad gäller CVC och CVV, används CVC (Card Verification Code) för Mastercard, medan CVV (Card Verification Value) används för Visa. Båda dessa koder består av tre siffror och placeras oftast på baksidan av kortet.

Dessa säkerhetskoder förhöjer skyddet mot bedrägliga aktiviteter och ger en ökad trygghet för både konsumenten och handlaren vid betalning.

Vad är cvv

Vad betyder CVC och CVV?

CVC, CVV och CSC är säkerhetskoder som används vid kreditkortstransaktioner för att öka säkerheten och skydda mot bedrägerier. Det är en del av kreditkortsnumret som gör ditt kreditkort unikt från alla andra.

Dessa koder är olika beroende på korttyp:

  • Vad är CVC (Card Verification Code) – Används av Mastercard. Det är en tresiffrig kod som finns på baksidan av kortet, till höger om signaturfältet.
  • Vad är CVV (Card Verification Value) – Används av Visa. Också en tresiffrig kod, belägen på kortets baksida vid signaturfältet.
  • Vad är CSC (Card Security Code) – Ett annat namn för både CVC och CVV-koder.

Utöver dessa koder finns det även:

  • CVC2/CVV2 – En uppdaterad version av CVC och CVV-koder, används ibland som tilläggssäkerhet vid online-transaktioner.
  • CID (Card Identification) – Används av American Express och Discover. En fyr- eller tresiffrig kod på framsidan av kortet.

Dessa koder används för att bevisa att kortinnehavaren faktiskt har det fysiska kortet i sin hand när de genomför transaktioner, särskilt vid online-köp eller vid telefonbeställningar. Säkerhetskoderna är inte lagrade i magnetremsan eller chipet, vilket ytterligare förstärker säkerheten.

Vart sitter CVV och CVC på bankkortet?

Vad är CVC

CVC och CVV-koder, även kända som CSC, är säkerhetskoder för kredit- och betalkort. För Visa, Mastercard, Discover, Diners Club och JCB-kort, är koden vanligtvis tre siffror och finns på kortets baksida, i signaturfältet. 

På American Express-kort är koden fyra siffror och placeras på kortets framsida.

Säkerhet och användning

CVC, CVV och CSC-koder är viktiga säkerhetsåtgärder inom privatekonomi. De består av tre eller fyra siffror som fungerar som ett extra lösenord vid transaktioner. Denna kod, tillsammans med mobilt BankID, ökar säkerheten för betalkort.

CVV-kod (Card Verification Value) och CVC-kod (Card Verification Code) är båda säkerhetsnumret som finns på baksidan av kortet.

På American Express-kort är det ett fyrsiffrigt nummer på framsidan. Denna säkerhetskod är inte avläsbar i kortets magnetremsa.

Vissa kortutgivare erbjuder också blippa-funktionen, där små köp kan göras genom att blippa kortet mot en terminal, utan att ange någon säkerhetskod. Även om det är bekvämt, är det också viktigt att vara medveten om riskerna med förlorade eller stulna kort.

Vanliga frågor och svar

❓ Vart hittar man CVC koden på sitt kort?

CVC-koden hittas vanligtvis som en tresiffrig kod i signaturrutan på baksidan av Visa och Mastercard.

❓ Vad betyder CVC?

CVC står för Card Verification Code. Det är en säkerhetskod bestående av tre siffror som finns på baksidan av MasterCard kreditkort

❓ Vad betyder CVV?

CVV står för Card Verification Value. Det är en säkerhetskod bestående av tre siffror som finns på baksidan av Visa kreditkort

❓ Är CVC och CVV samma sak?

Ja, CVC (Card Verification Code) och CVV (Card Verification Value) är i princip samma sak med två olika namn. Båda refererar till den tresiffriga säkerhetskoden på kortets baksida som används för att verifiera äktheten av kortet.