Vad är kreditupplysning

Får jag göra en kreditupplysning på mig själv?

Alla har rätt att begära en upplysningskopia på sin egen kreditupplysning, vilket ger dig en överblick över din ekonomi och hur du bedöms av långivare. 

Det är viktigt att förstå att varje gång någon begär en kreditupplysning på dig, registreras detta som en förfrågan i din kreditupplysning samt påverkar din kreditpoäng.

Kom ihåg att hålla ordning på din ekonomi och betala dina räkningar i tid för att upprätthålla en god kreditvärdighet. 

Så här går processen till

Kreditupplysning vad är det

När du ansöker om ett kreditkort eller lån, genomgår du en kreditupplysning process för att bedöma din kreditvärdighet och kreditbetyg. Detta innebär att långivaren inhämtar information om din ekonomiska situation som inkluderar:

  • Din taxerade inkomst
  • Eventuella skulder
  • Beviljade krediter

En mikroupplysning utförs för att kontrollera din betalningshistorik och kreditanvändning. En riskprognos skapas baserat på den insamlade informationen för att långivaren ska kunna fatta ett informerat beslut. Din kreditupplysning lagras i 12 månader och används för framtida kreditprövning av andra långivare och företag.

Faktorer som påverkar din kreditvärdighet

Att ansöka om ett kreditkort kan påverka din kreditvärdighet, andra faktorer som kan påverka är:

  • Inkomst: Din lön och eventuella andra regelbundna inkomster är viktiga faktorer som påverkar din betalningsförmåga.
  • Betalningsanmärkningar: Om du tidigare har haft betalningsproblem och fått betalningsanmärkningar påverkar det negativt din kreditvärdighet.
  • Antal förfrågningar: Om du ansökt om många lån och krediter på kort tid kan din kreditvärdighet påverkas. Fast det går att få ett kreditkort trots många förfrågningar.
  • Skuldsaldo: Hur hög din totala skuldsättning är spelar också roll i bedömningen av din kreditvärdighet.
  • Fastighetsinnehav: Ägande av fastigheter kan ses som en tillgång vid en kreditprövning och påverka din kreditvärdighet positivt.
  • Hyresvärd och- långivare: Om du har en god relation med din hyresvärd eller tidigare långivare kan det ha en positiv inverkan på din kreditupplysning.

Kom ihåg att varje enskild del bidrar till din övergripande kreditbild och att kombinationen av dessa delar spelar en avgörande roll i hur kreditvärdig du uppfattas av långivare.

Kreditupplysning i olika sektorer

Företag

För företag spelar kreditupplysningar en viktig roll vid affärsbeslut. När du ingår avtal med leverantörer, kunder eller samarbetspartners kan din kreditvärdighet vara avgörande. En god kreditvärdighet kan ge bättre villkor och underlätta förhandlingar.

Privatpersoner

För privatpersoner används kreditupplysningar vid ansökan om lån, krediter och även vid tecknande av hyresavtal. 

Långivare och hyresvärdar granskar din privatekonomi för att bedöma din förmåga att återbetala lån och betala hyra i tid. En kreditupplysning visar information som inkomst, eventuella anmärkningar och skuldsaldo.

Banker

Banker utför kreditupplysningar för att bedöma kreditvärdigheten hos potentiella låntagare. De tar hänsyn till faktorer som din inkomst, skulder och anmärkningar. Banken använder denna information för att göra en riskbedömning och bestämma vilka räntor och villkor som erbjuds.

Hyresvärdar

Hyresvärdar förlitar sig också på kreditupplysningar för att säkerställa att potentiella hyresgäster har god betalningsförmåga. En kreditupplysning ger hyresvärden en överblick över din ekonomiska situation, vilket är viktigt för att undvika ekonomiska risker.

Vad innebär kreditupplysningslagen?

Kreditupplysningslagen (KuL) är den lag som reglerar kreditupplysningsföretagens verksamhet. Enligt Creditsafe, avser kreditupplysning uppgift, omdöme eller råd som lämnas till ledning för bedömning av annans kreditvärdighet eller vederhäftighet i övrigt i ekonomiskt hänseende.

Kreditupplysningsföretag samlar in uppgifter om enskilda personers ekonomiska och personliga förhållanden samt om företags ekonomiska förhållanden.

Vanliga frågor och svar

❓ Varför tar man kreditupplysning?

Man tar en kreditupplysning för att bedöma din betalningsförmåga när du ansöker om lån eller kredit. Det hjälper långivare att avgöra om de ska bevilja dig kredit eller inte.

❓ Vad händer när man gör en kreditupplysning?

När en kreditupplysning görs får långivaren en sammanställning av din ekonomiska situation. Detta innefattar exempelvis uppgifter om inkomst, skulder, betalningsanmärkningar och kreditvärdighet.

❓ Vad menas med en kreditupplysning?

En kreditupplysning är en bedömning av din kreditvärdighet. Det är en bedömning som långivare använder för att bestämma om du är en säker kandidat för att beviljas kredit eller lån.

❓ Vad innebär en kreditupplysning?

Det innebär att en långivare gör en bedömning av din betalningsförmåga och kreditvärdighet. Kreditupplysning kartlägger din ekonomi och ger en bild av din privatekonomi till långivaren.

❓ Vad står i en kreditupplysning?

En kreditupplysning innehåller uppgifter om din ekonomiska situation, såsom inkomst, skulder, betalningsanmärkningar och din kreditvärdighet. Genom att titta på dessa uppgifter kan långivaren bedöma om du har förutsättningar att betala räntor och amorteringar på lånet.