Bästa banken för bolån

Hur gjordes undersökningen?

För att få en klar bild av bolånemarknaden genomfördes en omfattande studie under oktober och november 2023. Närmare 5 500 intervjuer samlades in för att fånga en bred och representativ bild av kundupplevelser och åsikter. Genom detta noggranna och metodiska tillvägagångssätt säkerställer vi en hög nivå av trovärdighet och insikt i studiens resultat​​.

Kundens prioriteringar vid val av bolån

Vid valet av bolån väger kunderna olika faktorer olika tungt. Analysen visar att den viktigaste faktorn är “Bra service”, som 59% av kunderna prioriterar. 

Kundernas prioriteringar vid val av bolån fördelas enligt följande:

FaktorViktighet (%)
Bra service59
Konkurrenskraftiga priser/räntor53
Bra villkor52
Kund där sen innan42
Varit med länge35
Enkelt att bli kund29
Rekommendationer22
Aktörens Image9

Dessa procentandelar speglar hur viktiga olika faktorer är för kunderna när de väljer en aktör för bolån​​.

Topplista på bästa bankerna för bolån 2024 – Privatpersoner

Bästa bankerna för bolån

En grundläggande del av SKI-rapporten är kundnöjdhet och betyget för olika banker. Dessa betyg som sträcker sig från 0 till 100 och ger en indikation på hur nöjda kunderna är med deras bolån. I toppen av listan finner vi SBAB med en imponerande poäng på 73,8, tätt följd av Länsförsäkringar Bank och Skandia med poäng på 73,1 respektive 71,2.

Tabellen nedan presenterar en översikt över kundnöjdhet betygen för ledande banker jämfört med branschgenomsnittet:

🏦 BankKundnöjdhet Betyg (0-100)
SBAB73,8
Länsförsäkringar Bank73,1
Skandia71,2
Övriga71,0
Handelsbanken65,7
Branschgenomsnitt65,5
ICA Banken65,3
SEB64,7
Nordea62,4
Danske Bank61,2
Swedbank57,5

Denna tabell illustrerar tydligt att SBAB, Länsförsäkringar Bank och Skandia inte bara överträffar branschgenomsnittet (65,5), men också avsevärt leder över andra större banker. Deras höga poäng speglar en stark kundnöjdhet som kan härledas till flera faktorer, såsom konkurrenskraftiga räntor, bra villkor och utmärkt kundservice​​.

Varför SBAB toppade listan

SBAB:s framstående position i undersökningen är ingen slump. Med den högsta kundnöjdhet betyget på 73,8 sticker de ut som marknadsledare. Nyckeln till SBAB:s framgång ligger i deras förmåga att kombinera konkurrenskraftiga räntor med förstklassig kundservice. De har visat på en stark förståelse för kundens behov och preferenser, vilket reflekteras i deras höga betyg.

Vidare har SBAB:s digitala innovationer och användarvänliga onlineplattformar spelat en stor roll i att locka och behålla kunder. Genom att erbjuda enkel tillgång till bolån och transparent information online, har de kunnat tillgodose den moderna konsumentens behov och förväntningar.

Länsförsäkringar Bank och Skandia, som också rankas högt, följer liknande framgångsstrategier. Deras fokus på kundrelationer, kombinerat med konkurrenskraftiga priser och villkor, har gjort dem till populära val bland låntagare. Deras förmåga att anpassa sig till marknadens förändringar och behålla en hög servicenivå har varit avgörande för deras framgång.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är det en kombination av tjänster som är kundcentrerade, digital innovation och konkurrenskraftiga erbjudanden som har lett dessa banker till toppen av kundnöjdhet-tabellen. Deras exempel visar tydligt på vikten av att ständigt förnya sig och hålla kunden i fokus för att uppnå och bibehålla en ledande position på bolånemarknaden.

Vanliga frågor och svar

❓ Vilken bank ger bäst bolån?

SBAB rankades som den bästa banken för bolån 2024, följt av Länsförsäkringar Bank och Skandia, baserat på kundnöjdhet och service enligt Svenskt Kvalitetsindex​​​​.

❓ Vilken bank har bäst ränta på bolån?

För att hitta den bank som erbjuder bäst ränta på bolån, rekommenderas det att jämföra olika bankers erbjudanden. Tjänster som jämför bolån kan hjälpa till att hitta de bästa räntorna genom att jämföra olika bankers erbjudanden​​.

❓ Vilken bank är lättast att få bolån hos?

Information om vilken bank som är lättast att få bolån hos varierar och beror på individuella förhållanden som ekonomisk situation och belåningsgrad. Det är rekommenderat att jämföra olika banker och deras villkor för att hitta den mest lämpade för den enskilda situationen​​.