Reseförsäkring Resurs Bank

Så fungerar reseförsäkringen

Resurs Banks reseförsäkring är designad för att ge dig och din familj ett omfattande skydd under resor. Denna försäkring är tillgänglig när du använder något av Resurs Banks kreditkort:

Det är viktigt att notera att Resurs Classic-kortet inte inkluderar denna försäkring.

Aktiveras automatisk när du betalar med kreditkortet

Försäkringen aktiveras automatiskt genom att betala minst 75 % av dina resekostnader med något Resurs Banks kreditkort. När dessa kriterier är uppfyllda, täcker försäkringen inte bara dig som kortinnehavare utan även hela din familj, vilket ger ett lager av trygghet som kompletterar din befintliga hemförsäkring​​​.

Förmåner och villkor som gäller

Resurs Banks reseförsäkring erbjuder globalt skydd med vissa undantag. Avbeställningsskyddet börjar gälla när resan betalas med ditt  kort och upphör när resan påbörjas. För övriga försäkringsmoment är täckningen aktiv från det att du lämnar din bostad på avresedagen. För enkelbiljetter sträcker sig skyddet till ankomsten till resmålet, medan för tur- och returresor samt charter- och rundresor varar försäkringen upp till 45 dagar.

Förmåner i försäkringen

 • Avbeställningsskydd: Gäller från betalningstillfället till resans start. Ersättningen lämnas för det som inte återbetalas av reseföretaget, med ett maximalt belopp på 20 000 kr per person och 60 000 kr per familj.
 • Försening av transportmedel: Om transportmedlet är mer än 4 timmar försenat, utgår ersättning. Ersättningen är 800 kr per person, högst 5 000 kr per familj.
 • Bagageförsening: Vid försening av incheckat bagage över 6 timmar utgår ersättning upp till 1 000 kr per person och 5 000 kr per familj. Vid mer än 48 timmars försening, ytterligare 2 000 kr per person och 10 000 kr per familj.
 • Självriskskydd: Täcker självrisken vid skada på hem eller personbil under resan, med ett maximalt belopp på 10 000 kr.

Undantag och begränsningar

Försäkringen täcker inte:

 • Försenad avbeställning: Kostnader som uppstår vid avbeställning efter rekommenderad tidsgräns.
 • Ersättning från andra försäkringar: Kostnader som redan täcks genom andra försäkringar eller ersättningar.
 • Obesökta läkarbesök: Kostnader för missade läkarbesök vid sjukdom eller skada.
 • Förhandstillstånd för sjukdom/skada: Kostnader för sjukdomar eller skador som var kända vid bokningstillfället.
 • Självförvållade skador: Kostnader för skador orsakade av den försäkrades egna handlingar.

Försäkringen gäller inte:

 • Resor till avrådda destinationer: Försäkringen gäller inte för resor till länder där det finns en officiell avrådan från myndigheter.
 • Användning av berusningsmedel: Försäkringen täcker inte händelser som inträffar under påverkan av alkohol eller droger.

Tips när du ska göra en skadeanmälan

Resursbank Reseförsäkring

För att göra en skadeanmälan hos Resurs Bank ska du kontakta Solid Försäkring. Skadeanmälan bör göras så snart som möjligt efter skadan inträffat. Nödvändiga dokument och bevis, som kvitton och läkarintyg, bör inkluderas. Skadeanmälan kan skickas via e-post eller post.

Gör så här:

 • Samla information: Samla alla relevanta dokument och bevis, såsom kvitton, läkarintyg eller polisrapporter.
 • Kontakta försäkringsgivaren: Anmäl skadan till Solid Försäkring. Detta kan göras via e-post eller telefon.
 • Fyll i en skadeanmälan: Använd det officiella skadeanmälningsformuläret som finns tillgängligt på försäkringsgivarens webbplats.
 • Skicka in dokumentation: Skicka in din skadeanmälan tillsammans med alla stödjande dokument och bevis.
 • Följ upp: Håll kontakten med försäkringsgivaren för att följa upp ärendet och få information om eventuell ersättning.

Alternativt kan du ringa till nummer 042 – 623 61 81 för att rapportera en skada eller få hjälp med processen.

Vanliga frågor och svar

❓ Vilka kreditkort från Resurs Bank inkluderar reseförsäkring?

Resurs World, Resurs Gold och Resurs Woman inkluderar reseförsäkring. Observera att Resurs Classic-kortet inte inkluderar denna försäkring.

❓ När aktiveras avbeställningsskyddet i försäkringen?

Avbeställningsskyddet aktiveras när du betalar för din resa med ditt Resurs Bank-kort och gäller fram till resans start.

❓ Vad gäller för försening av transportmedel och bagageförsening?

Om transportmedlet är mer än 4 timmar försenat får du ersättning. Vid bagageförsening över 6 timmar får du också ersättning.

❓ Vilka är de viktigaste undantagen i Resurs Banks reseförsäkring?

Försäkringen täcker inte kostnader för självförvållade skador, kända sjukdomar vid bokning, eller skador under påverkan av alkohol.

❓ Hur går jag tillväga för att göra en skadeanmälan?

Samla nödvändiga dokument och kontakta Solid Försäkring via e-post eller telefon. Använd det officiella skadeanmälningsformuläret och följ upp ärendet.