Säkerheten för kreditkort ökar – Högre krav för kortbetalningar

Den 14 September 2019 infördes högre säkerhetskrav för de flesta kortbetalningar inom Europa för att säkerställa att det verkligen är kortinnehavaren som genomför köpet. Nya åtgärder innefattar krav på PIN-kod vid fysiska butiksköp samt lösenord eller verifiering vid onlinebetalningar, vilket innebär att det blir svårare att använda någon annans bank- eller kreditkort.

Säkerhet kreditkort

Kortutgivare arbetar på att förbättra säkerheten för kreditkort

Kortutgivare som Visa, Mastercard och American Express arbetar ständigt för att förbättra säkerheten kring kortbetalningar. 

Detta resulterar i implementering av tvåfaktorsautentisering, vilket innebär att man inte enbart använder sitt kreditkort, utan måste även ange en kod eller verifiera på något annat sätt att man är ägare av kortet. 

Dessa förändringar gäller från och med 14 september 2019 och gäller inom hela EU samt EES. Det har påverkat blipp-betalningar som onlinebetalningar och bidrar till en ökad trygghet för både kortägare och handlare.

Hur kortutgivare bestämmer metod för tvåfaktorsautentisering

Säkerheten för kreditkort

Det är kortutgivarens ansvar att fastställa metoden för tvåfaktorsautentisering. Detta kan variera beroende på tekniska lösningar och kundpreferenser. 

En vanlig metod är att skicka en engångskod via SMS till den mobiltelefon som är registrerad i kortägarens konto. Denna engångskod måste sedan matas in för att slutföra en transaktion.

Bank-ID som standardlösning i Sverige

I Sverige har Bank-ID blivit en standardmetod för tvåfaktorsautentisering, särskilt när det gäller finansiella transaktioner. Bank-ID är en elektronisk identifikation som är kopplad till en individ och utgör en säker metod för att verifiera användarens identitet. 

Detta är särskilt användbart för att säkerställa att det är rätt person som försöker genomföra en transaktion med ett kreditkort.

Varför tvåfaktorsautentisering är viktigt

Tvåfaktorsautentisering tillför en extra säkerhetslager och minskar risken för obehörig åtkomst till kreditkortsinformation. Det är en kritisk komponent i modern finansiell teknologi och bidrar till säkrare digitala betalningar.

PIN-kod vid butiksköp

När du handlar i butiker fungerar blipp-funktionen som tidigare, men PIN-koden kommer att krävas oftare. Detta minskar risken att någon betalar med ditt kreditkort genom att blippa och undvika koden. Expressen påpekar att signering och legitimation inte längre kommer användas vid alla inköp, vilket innebär att behovet av PIN-kod ökar.

Bankernas val – kunskap, egendom eller identitet

Autentiseringsmetoderna kan variera mellan olika banker. Förutom att ha tillgång till kortet behöver användaren verifiera sig med antingen kunskap, egendom eller identitet.

  • Kunskap: Användaren måste ange en pinkod eller lösenord vid köp – information endast den personen har tillgång till.
  • Egendom: Verifiering sker via något som personen äger, exempelvis genom att ett SMS skickas till din mobiltelefon.
  • Identitet: Verifiering sker via personens fysiska attribut, som ögonigenkänning, fingeravtryck eller ansiktsigenkänning.

Andra läsvärda artiklar