Så fungerar förlängd garanti på ditt kreditkort

Förlängd garanti är en försäkring som ofta ingår i kreditkort, t.ex. som när du köper hemelektronik eller vitvaror med kortet aktiveras denna försäkring vilket ger 1-2 extra garanti år. Tänk på att det är viktigt att behålla originalkvittot och betala 100% av inköpet med kreditkortet för att garantin ska gälla.

hur fungerar förlängd garanti

Vad är förlängd garanti?

Förlängd garanti är en försäkring som ingår i vissa kreditkort och ger användaren ytterligare garantiskydd utöver den vanliga garantin som erbjuds av tillverkaren. Denna typ av försäkring aktiveras när du betalar för produkten med kreditkortet och oftast gäller hemelektronik eller vitvaror. 

Förlängd garanti skiljer sig från standard garantier genom att den ger 1-2 extra år av skydd efter att tillverkarens garanti upphört, vilket ger en ökad trygghet för konsumenten vid inköp av varaktiga produkter.

Så aktiverar du din garanti

För att aktivera förlängd garanti med ditt kreditkort är processen oftast enkel. Registrera dig hos kortutgivaren och använd det specifika kortet vid köp av hemelektronik eller vitvaror. Följ eventuella ytterligare krav från kortutgivaren för att säkerställa att garantin aktiveras korrekt och gäller för dina inköp.

Fördelar och nackdelar

Fördelar och nackdelar med förlängd garanti

Förlängd garanti på kreditkort kan erbjuda ekonomiska besparingar och ökad trygghet för konsumenter vid köp av hemelektronik och vitvaror. Denna extra garanti täcker ofta skador och fel som inte omfattas av tillverkarens ursprungliga garanti.

Å andra sidan kan det finnas begränsningar och undantag som påverkar omfattningen av garantin. Vissa elektroniska produkter kanske inte är berättigade till förlängd garanti, och i vissa fall kan ersättningen minskas eller helt utebli. Det är viktigt att noggrant granska villkoren för förlängd garanti innan man litar helt på den.

Hur du gör anspråk på förlängd garanti

För att göra anspråk på förlängd garanti följ dessa steg: 

  • Först, gå till bolagets hemsida och anmäl ditt ärende. 
  • Bifoga följande dokument i din ansökan: originalkvitto, kort kvitto eller kontoutdrag som bevisar att köpet skett med kortet, utlåtande från en auktoriserad reparationsverkstad och en kopia på tillverkarens garanti.
  • Var uppmärksam på tidslinjer, vanligtvis ska anspråk på garantin göras inom en viss tid efter att problemet upptäckts. 
  • Se till att samla och skicka alla nödvändiga dokument i tid för att undvika eventuella fallgropar.

Följ bolagets förfarande noggrant och håll dig informerad om statusen för ditt anspråk. Genom att följa dessa steg ökar chansen att ditt förlängda garantianspråk blir framgångsrikt.

Här kan du läsa om de övriga garantier som inkluderas i kreditkort:

Vanliga frågor om förlängd garanti

❓ Vad täcker en förlängd garanti på kreditkort?

Förlängd garanti täcker huvudsakligen hemelektronik och vitvaror och ger 1-2 extra år utöver tillverkarens garanti.

❓ Hur aktiverar man förlängd garanti på sitt kreditkort?

Försäkringarna aktiveras genom att logga in med Mobilt BankID i kortutgivarens app och följa anvisningarna för aktivering.

❓ Finns det några begränsningar i förlängd garantiperiod för kreditkort?

Förlängd garanti gäller efter tillverkarens garanti och upp till 4 år från inköpsdatum. Kolla kortutgivarens villkor för eventuella begränsningar.

❓ Hur skiljer sig förlängd garanti från tillverkarens garanti?

Förlängd garanti ger extra garantitid utöver tillverkarens garanti och aktiveras genom kreditkortet vid full betalning av produkten.

❓ Hur gör man anspråk på förlängd garanti med sitt kreditkort?

Kontakta kortutgivaren och följ deras anvisningar för att göra anspråk. Oftast krävs inköpskvitto och eventuell dokumentation av skadan.