Tanka fel försäkring

Har du råkat tanka diesel i bensinbil?

Om du har råkat tanka fel drivmedel, är det viktigt att följa dessa steg:

  1. Kontakta ditt försäkringsbolag – Spara numret i din mobil!
  2. Ring till en bärgningstjänst – Starta inte bilen eftersom bränslet då kan spridas i systemet. 
  3. Flytta fordonet – Om det behövs att bilen flyttas för att bärgning ska kunna ske, kan den rullas till närmaste parkeringsplats.
  4. Informera eventuella stationspersonal – Om tankningen har skett vid en bemannad station.
Tanka fel bränsle

Tanka fel försäkring på kreditkort för bensin erbjuder ersättning vid feltankning, som kan täcka eventuella skador. Notera att vissa försäkringar har krav, till exempel att du ska ha köpt minst 20 liter bränsle med kreditkortet.

Det här gäller inte för tanka fel försäkring

Tanka fel försäkring täcker inte alla situationer. 

Här är några undantag:

  • Påverkad förare – Om föraren är påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel över laglig nivå gäller inte försäkringen.
  • Olovlig körning – Bilen får inte ha körförbud och föraren måste ha ett giltigt körkort.
  • Annan ägare – Fordonet (bil eller motorcykel) måste ägas av kortinnehavaren och vara registrerat. Försäkringen kan möjligen även omfatta förmånsbil, men inte tjänstebil, taxi eller bil som helt ägs och sköts av ett företag

Var noga med att följa dessa regler för att säkerställa att din tanka fel försäkring gäller vid en feltankning.

Olika kreditkort med tanka fel försäkring

Tanka fel försäkring är en användbar förmån som finns på vissa kreditkort. Försäkringen täcker kostnader om man råkar tanka fel bränsle i sitt fordon. 

Här är några exempel på kreditkort som erbjuder tanka fel försäkring:

Det är viktigt att veta att villkoren för att aktivera försäkringen kan variera mellan korten, så det rekommenderas att noggrant läsa igenom försäkringsvillkoren för det specifika kortet innan man använder det.

Du kan också läsa mer i vår guide om kreditkort med försäkringar.

Vanliga frågor och svar

❓ Vilka kostnader täcker tanka fel försäkring?

Tanka fel försäkring täcker oftast kostnader för att tömma tanken och rengöra bränslesystemet. I vissa fall kan försäkringen även täcka skador som uppstår om man kör bilen med fel bränsle.

❓ Finns det någon självrisk i tanka fel försäkring?

Självrisk för tanka fel försäkring varierar mellan försäkringsbolag och avtal. Det är viktigt att läsa igenom villkoren för just ditt kreditkort och försäkringsbolag för att förstå om det finns en självrisk och hur stor den är.

❓ Vad ingår i tanka fel försäkring?

Tanka fel försäkring täcker vanligtvis kostnader för bränslebyte efter en feltankning. Det kan inkludera tömning av tanken, rengöring av bränslesystemet och i vissa fall ersättning för skador som orsakats av att köra med felaktigt bränsle.