Vad är en allriskförsäkring på ett kreditkort?

Allriskförsäkring på ett kreditkort ger dig extra skydd vid oväntade händelser som skada, förlust eller stöld av dina inköpta varor. För att aktivera försäkringen måste du vanligtvis göra köpet med ditt kreditkort.

allriskförsäkring

Vad skyddar en allriskförsäkring?

En allriskförsäkring, även kallad för drulleförsäkring, skyddar dig mot en rad olika risker som inte täcks av vanliga försäkringar såsom olyckshändelser i hemmet eller personliga tillhörigheter som försvinner under en resa. Den kan även inkludera skydd för elektronik och sportutrustning. Försäkringen är ofta anpassningsbar efter dina specifika behov.

Allriskförsäkring med kreditkort

Har du ett kreditkort med försäkring och denna typ av allriskförsäkring börjar gälla från inköpsdatumet för en produkt och gäller under en bestämd tid, vanligtvis 60, 90 eller 180 dagar. Hemelektronik och hushållsmaskiner har ofta en längre försäkringsperiod.

Tänk på att villkoren kan varierar och att varan du vill försäkra måste uppfylla vissa krav. Till exempel brukar en allriskförsäkring endast gälla för varor över 2 000 kronor i inköpsvärde, och mobiltelefoner och datorer är ofta uteslutna från kategorin ”hemelektronik”.

Allriskförsäkring via din hemförsäkring

Denna typ av försäkring gäller för alla hemmets produkter och har ingen tidsbegränsning så länge försäkringspremien betalas. Om hemförsäkringen inkluderar ett allrisktillägg, kan ersättning betalas ut vid skador på egendom vid olyckshändelser.

Några viktiga skillnader mellan allriskförsäkring via kreditkort och hemförsäkring:

 • Självrisk: Vanligtvis ingen självrisk för allriskförsäkring via kreditkortet, medan hemförsäkring oftast har en bestämd summa som dras av den ersättning som du får tillbaka.
 • Åldersavdrag: Försäkringen med kreditkortet har generellt inget åldersavdrag, medan hemförsäkring ofta har.
 • Försäkringstid: Kreditkorts-allriskförsäkring gäller under en begränsad tid, medan hemförsäkring ger kontinuerligt skydd så länge försäkringspremien betalas.

Det är viktigt att du känner till vad din allriskförsäkring täcker och hur länge den gäller, så att du kan känna dig trygg med ditt skydd vid skada, brand, stöld och andra oväntade händelser.

Då gäller försäkringen

vad är allriskförsäkring

Alla försäkringar har alltid begränsningar när det gäller ersättningsgrund och belopp. Här är några av de viktiga punkterna du bör vara medveten om:

 • Betalning med kort: För att försäkringen ska gälla måste produkten ha betalats helt eller delvis med kortet. Ofta krävs att hela betalningen görs med kortet, men det kan också förekomma krav på minst 75 % betalning med kort.
 • Lägsta pris för produkt: En vanlig gräns för inköpta produkter är 1000 kr. Produkter med ett värde under denna gräns ersätts inte vid skada eller stöld.
 • Geografiska begränsningar: Inköpet bör i allmänhet ha genomförts i Sverige eller inom de nordiska länderna.
 • Gällande garantier: Köpet måste omfattas av sedvanliga garantier, det vill säga garantier som alltid ingår vid köp av konsumentprodukter från en svensk återförsäljare.
 • Omfattade produktkategorier: Vissa kreditkort täcker alla produkter, medan andra endast täcker elektronik och hushållsapparater.
 • Försäkringsperiod: En vanlig försäkringsperiod är 90 dagar, men det finns kort med både kortare och längre perioder. Med bäst villkor kan du få allriskförsäkring som gäller i upp till två år.

När allriskförsäkringen inte gäller

I vissa fall gäller inte allriskförsäkringen och det är viktigt att känna till dessa situationer. Exempel på sådana tillfällen innefattar:

 • Skador orsakade av slitage
 • Skador som är ett resultat av oaktsamhet
 • Skador som inte påverkar produktens funktionalitet
 • Skador där leverantören ansvarar
 • Skador där ersättning kan erhållas från andra källor

Ha dessa punkter i åtanke när du värderar din försäkring och om den ger skydd i specifika scenarier.

Exempel på kreditkort med allriskförsäkring

Här är en lista över några välkända kreditkort som erbjuder allriskförsäkring som en del av sina förmåner. Använd dessa kort för att ge dig själv extra ekonomisk trygghet när du handlar:

 1. Remember Flex: erbjuder en tvåårig allriskförsäkring för hemelektronik och hushållsmaskiner som ingår utan extra kostnad i deras Trygghetspaket för Remember more och Remember Mastercard. För de med ett Remember flex kort kan Trygghetspaketet läggas till för en årlig avgift av 129 kr.
 2. Swedbank Mastercard: Med kortets drulleförsäkring får du ersättning för stöld, brand eller skada genom en plötslig händelse, och det kan innebära reparation eller en ny vara. Du får också prisgaranti i 90 dagar om du hittar samma vara billigare med en prisskillnad på minst 300 kr. Dessutom får du förlängd garantin för vitvaror och hemelektronik med ett extra år efter att tillverkarens garanti har löpt ut, upp till max 3 år från inköpsdatumet.
 3. Wasa Kredit: När du handlar med kreditkortet ingår en allriskförsäkring som täcker skador eller stöld av nyinköpta produkter som hemelektronik och vitvaror, och den gäller i 180 dagar från köpet utan någon självrisk. Försäkringen inkluderar också en tvåårig förlängd garanti och kan ge upp till 25 000 kronor i ersättning för oförutsedda händelser, som att din mobil ramlar eller kaffet spills på datorn.

Kom ihåg att allriskförsäkringen kan variera mellan olika kreditkort, så det är viktigt att du noga granskar villkoren för varje kort innan du bestämmer dig för vilket som passar din situation bäst.

Alternativ till allriskförsäkring via kreditkort

Allriskförsäkring via kreditkort erbjuder en viss nivå av bekvämlighet, men det är inte det enda alternativet för omfattande skydd. Här nedan kommer vi att lista andra försäkringsalternativ:

 • Traditionell allriskförsäkring: Separat försäkring från försäkringsbolag. Bredare täckning och skräddarsydda alternativ.
 • Hemförsäkring med allrisk-tillägg: Tillägg till befintlig hemförsäkring. Ofta mer kostnadseffektivt än separat allriskförsäkring.
 • Reseförsäkring med allrisk-tillägg: Specifik försäkring för resor som inkluderar allrisk. Bra för inköp gjorda utomlands eller under resor.
 • Försäkring via betalningsappar och digitala plånböcker: Vissa digitala betalningslösningar erbjuder köpskydd. Praktiskt för de som ofta handlar online.

Vanliga frågor och svar

❓ Vilka försäkringsbolag erbjuder allriskförsäkring?

De flesta försäkringsbolag erbjuder allriskförsäkring, bland dem Länsförsäkringar, Folksam, Dina Försäkringar och If.

❓ Finns det någon skillnad mellan allrisk- och drulleförsäkring?

Allriskförsäkring och drulleförsäkring är två olika benämningar på samma typ av försäkring. De täcker oförutsedda händelser som inte omfattas av den vanliga hemförsäkringen.

❓ Vad kostar en allriskförsäkring?

Priset för en allriskförsäkring varierar beroende på försäkringsbolag, men som regel ligger det på några hundratal kronor per år som tillägg till din hemförsäkring.

❓ Vad täcker en allriskförsäkring för lösöre?

En allriskförsäkring täcker skador på ditt lösöre, som till exempel elektronik, kläder och möbler. Vissa försäkringar täcker även skador på värdehandlingar upp till ett visst belopp.

❓ Vilka typer av skador ingår i en allriskförsäkring?

Allriskförsäkring täcker skador som uppstår på grund av plötsliga och oförutsedda händelser, exempelvis om du tappar din telefon eller råkar spilla kaffe på din dator. Den täcker även skador som du själv orsakat i vardagslivet.

❓ Hur fungerar självrisken vid allriskförsäkring?

Vid en skadeanmälan kommer du att betala en självrisk, som är ett fast belopp som du själv står för. Självriskens storlek varierar mellan försäkringsbolagen, men ligger oftast på någon tusenlapp.