Självriskskydd på kreditkort

Vad är självriskskydd på kreditkort?

Självriskskydd på kreditkort täcker vanligtvis kostnaden av självrisken vid skador eller stöld av hyrbilar, skadade eller stulna varor köpta med kortet, och ibland även vid resor eller hälsovårdsutgifter.

Det är också ganska vanligt att man har självriskskydd på sin hem- och fordonsförsäkring när man reser. Skulle något hända med din permanenta bostad eller din bil medan du är bort, så slipper du alltså betala självrisken på de försäkringarna.

Skyddet är nästan alltid en del av försäkringen på kreditkort med reseförsäkringar och kan vara till stor hjälp om olyckan skulle vara framme.

Hur fungerar självriskskydd?

Självriskskyddet på kreditkort fungerar på så sätt att du slipper betala självrisken för en annan försäkring – det är helt enkelt en försäkring på en annan försäkring.

Fördelar med självriskskydd på kreditkort

Självriskskydd på ett kreditkort kan erbjuda en rad fördelar. Här är några av dem:

  • Ekonomisk trygghet: Självriskskydd minskar din finansiella börda i händelse av oväntade kostnader, som kan uppstå från en olycka, skada, stöld eller skadegörelse. Du behöver inte oroa dig för att betala en stor självrisk om något händer.
  • Ingen extra försäkring behövs: Med självriskskydd behöver du inte teckna en separat försäkring för att täcka självrisken. Detta kan göra ditt liv lite enklare och potentiellt spara dig pengar.
  • Skydd vid resor: De flesta erbjuder självrisk för hyrbilar när du använder kreditkortet på resan. Detta innebär att om du råkar ut för en olycka när du kör en hyrbil, kommer ditt kreditkort att täcka självrisken.
  • Enkel ersättning: Om du behöver utnyttja ditt självriskskydd, är processen oftast enkel och smidig. Du behöver bara rapportera händelsen till ditt kreditkortsföretag och följa deras instruktioner för att få ersättning.
  • Bekvämlighet: Självriskskydd på ditt kreditkort innebär att du alltid har skyddet med dig, oavsett var du är. Detta kan vara särskilt användbart när du reser.

De vanligaste självriskskydd som erbjuds via kreditkort

Självriskskydd via kreditkort

Många kortgivare erbjuder självriskskydd som en del av deras reseförsäkring när du bokar en resa med kortet eller när du använder kortet utomlands. Självriskskyddet täcker vanligtvis en del av självrisken som du skulle behöva betala om du skadar eller förlorar något under din resa.

Nedan följer de vanligaste självriskskydden som erbjuds via kreditkort

Självriskskydd för hyrbil

Många kreditkort erbjuder självriskskydd för hyrbilar. Detta innebär att om du hyr en bil och den skadas eller stjäls, så täcker självriskskyddet en del av självrisken som du annars skulle behöva betala själv. Det är viktigt att notera att detta självriskskyddet inte täcker alla kostnader.

Självriskskydd och hemförsäkring när du reser

Vissa kreditkort erbjuder självriskskydd på hemförsäkringar. Detta innebär att om du har en hemförsäkring och något händer med dina ägodelar när du är på resa, så täcker självriskskyddet en del av självrisken som du annars skulle behöva betala själv.

Sammanfattningsvis erbjuder många kreditkort självriskskydd som en del av deras reseförsäkring. Det är dock viktigt att läsa igenom villkoren för att förstå vad som täcks och inte täcks av självriskskyddet.

Självriskskydd från kortutgivare

Beroendes på vilket sorts kreditkort du har kan det ingå ett självriskskydd från själva kortutgivaren också, exempelvis via Visas reseförsäkring eller via Mastercards reseförsäkring.

I regel gäller det för mer exklusiva kreditkort, så kallade premiumkort exempelvis Mastercard Premium eller Visa Gold.

Kostnader och villkor för självriskskydd

För att få självriskskydd på kreditkort, kan det krävas att kortinnehavaren betalar en årlig avgift. Denna avgift varierar beroende på korttyp och utgivande bank. Kortinnehavaren bör också läsa igenom villkoren för självriskskyddet noggrant för att förstå vilka skador och förluster som täcks, samt eventuella undantag.

Det är viktigt att notera att självriskskyddet på kreditkort fungerar som ett komplement till andra försäkringar, såsom hemförsäkring. Kortinnehavaren bör alltid kolla med sin försäkringsgivare för att förstå vilka försäkringar som täcker vad.

Vanliga frågor och svar

❓ Vad menas med självriskskydd?

Självriskskydd är ett försäkringstillägg som täcker självrisken på en annan försäkring, minskar din ekonomiska belastning och ger extra trygghet vid oväntade händelser.

Källor