Självriskskydd på kreditkort

Självriskskydd på kreditkort

Vad är självriskskydd på kreditkort?

Självriskskydd på kreditkort täcker vanligtvis kostnaden av självrisken vid skador eller stöld av hyrbilar, skadade eller stulna varor köpta med kortet, och ibland även vid resor eller hälsovårdsutgifter.

Detta skydd är vanligtvis en del av kreditkortets reseförsäkring och kan vara till stor hjälp om olyckan skulle vara framme.

Hur fungerar självriskskydd?

Självriskskyddet på kreditkort fungerar på så sätt att om man hyr en bil och betalar med kreditkortet, så täcker försäkringen självrisken om bilen skulle skadas. Detta gäller dock bara om man har bokat och betalat med kreditkortet.

Fördelar med självriskskydd på kreditkort

Självriskskydd på ett kreditkort kan erbjuda en rad fördelar. Här är några av dem:

  • Ekonomisk trygghet: Självriskskydd minskar din finansiella börda i händelse av oväntade kostnader, som kan uppstå från en olycka, skada, stöld eller skadegörelse. Du behöver inte oroa dig för att betala en stor självrisk om något händer.
  • Ingen extra försäkring behövs: Med självriskskydd behöver du inte teckna en separat försäkring för att täcka självrisken. Detta kan göra ditt liv lite enklare och potentiellt spara dig pengar.
  • Skydd vid resor: De flesta erbjuder självrisk för hyrbilar när du använder kreditkortet på resan. Detta innebär att om du råkar ut för en olycka när du kör en hyrbil, kommer ditt kreditkort att täcka självrisken.
  • Enkel ersättning: Om du behöver utnyttja ditt självriskskydd, är processen oftast enkel och smidig. Du behöver bara rapportera händelsen till ditt kreditkortsföretag och följa deras instruktioner för att få ersättning.
  • Bekvämlighet: Självriskskydd på ditt kreditkort innebär att du alltid har skyddet med dig, oavsett var du är. Detta kan vara särskilt användbart när du reser.

De vanligaste självriskskydd som erbjuds via kreditkort

Självriskskydd via kreditkort

Många kortgivare erbjuder självriskskydd som en del av deras reseförsäkring vid bokning av resor med kreditkortet eller när du använder kortet utomlands. Självriskskyddet täcker vanligtvis en del av självrisken som du skulle behöva betala om du skadar eller förlorar något under din resa.

Nedan följer de vanligaste självriskskydden som erbjuds via kreditkort

Självriskskydd och reseförsäkring vid resa

Om du betalar för din utlandsresa med kreditkortet kan du ha rätt till självriskskydd som täcker kostnader för exempelvis sjukdom, förseningar och förlorat eller stulet bagage. 

Detta självriskskyddet täcker dock inte alltid alla kostnader och det är viktigt att läsa igenom villkoren för att förstå vad som täcks.

Självriskskydd för hyrbil

Många kreditkort erbjuder självriskskydd för hyrbilar. Detta innebär att om du hyr en bil och den skadas eller stjäls, så täcker självriskskyddet en del av självrisken som du annars skulle behöva betala själv. Det är viktigt att notera att detta självriskskyddet inte täcker alla kostnader.

Självriskskydd och hemförsäkring när du reser

Vissa kreditkort erbjuder självriskskydd på hemförsäkringar. Detta innebär att om du har en hemförsäkring och något händer med dina ägodelar när du är på resa, så täcker självriskskyddet en del av självrisken som du annars skulle behöva betala själv.

Sammanfattningsvis erbjuder många kreditkort självriskskydd som en del av deras reseförsäkring. Det är dock viktigt att läsa igenom villkoren för att förstå vad som täcks och inte täcks av självriskskyddet.

Kostnader och villkor för självriskskydd

För att få självriskskydd på kreditkort, kan det krävas att kortinnehavaren betalar en årlig avgift. Denna avgift varierar beroende på korttyp och utgivande bank. Kortinnehavaren bör också läsa igenom villkoren för självriskskyddet noggrant för att förstå vilka skador och förluster som täcks, samt eventuella undantag.

Det är viktigt att notera att självriskskyddet på kreditkort fungerar som ett komplement till andra försäkringar, såsom hemförsäkring. Kortinnehavaren bör alltid kolla med sin försäkringsgivare för att förstå vilka försäkringar som täcker vad.

Swedbank kreditkort, Visa och Mastercard är exempel på kort som kan erbjuda självriskskydd. Kortinnehavaren bör kontakta sin utgivande bank för att ta reda på vilka kort som erbjuder detta skydd och vilka villkor som gäller.

Vanliga frågor om självriskskydd på kreditkort

❓ Vad menas med Självriskskydd?

Självriskskydd är ett försäkringstillägg som täcker självrisken vid skada, minskar din ekonomiska belastning och ger extra trygghet vid oväntade händelser.

❓ Vilka försäkringar ingår i Visa kort?

Visa kort erbjuder ofta reseförsäkring, avbeställningsskydd, självriskskydd, varuförsäkring och vissa former av identitetsskydd, men detaljerna kan variera mellan olika kortutfärdare.

Källor