Visa och Mastercards avbeställningsskydd

Mastercard avbeställningsskydd

Vad täcker Visa och Mastercards avbeställningsskydd

Avbeställningsskyddet som ingår i Visa och Mastercard omfattar kortinnehavaren, deras familj och ibland en eller ett par medresenärer. 

Skyddet gäller när resan betalas med kreditkortet och täcker ekonomisk kompensation vid exempelvis akut sjukdom, olycksfall eller liknande förhinder.

Skillnader mellan Visa och Mastercard avbeställningsskydd

Det kan finnas vissa skillnader mellan avbeställningsskyddet i Visa och Mastercard, som vilka medresenärer som omfattas och ersättningsbeloppet. 

För detaljer kring din försäkring kan du här läsa mer om VISA-reseförsäkring och Mastercard-reseförsäkring.

Krav och villkor för avbeställningsskydd

Visa avbeställningsskydd

Sjukdom och olycksfall

Avbeställningsskyddet för Visa-kort och kreditkort från Mastercard gäller ofta när kortinnehavaren, närstående person eller medresenär behöver avboka resan på grund av akut sjukdom eller olycksfall. Vid avbokning ersätts kostnader relaterade till sjukdomar och olycksfall.

Exempel på populära Mastercard kreditkort är exempelvis Re:member Flex.

Närstående och familj

Skyddet omfattar vanligtvis även kortinnehavarens familj samt upp till en eller två medresenärer. Barn, upp till 23 år, kan exempelvis omfattas av skyddet. Antalet medresenärer som inkluderas kan variera beroende på kreditkortet.

Covid-19 och karantän

För avbokning relaterad till Covid-19 och karantän kan skyddet gälla under vissa omständigheter. Informationen om detta från respektive kortutfärdare kring ersättning vid covid-19 bör uppdateras kontinuerligt.

Övriga krav för avbeställning

Övriga krav och villkor i avbeställningsskyddet kan inkludera detaljer som:

  • Betalat en viss procentandel av resans pris med kortet
  • Pris på resan behöver vara över 1 000 kronor
  • Resan måste börja och sluta i Norden
  • Tidsbegränsningar, exempelvis resa inom 45 dagar
  • Resan måste vara minst 5 mil från hemorten för att skyddet ska gälla

Dessa kan variera beroende på kortutfärdaren, så det är viktigt att noga läsa igenom villkoren för det specifika kortet.

Beräkning av ersättningsbelopp

Ersättningsnivån varierar beroende på kreditkortet. Till exempel, Bank Norwegians kreditkort ersätter upp till 25 000 kr per person och totalt 50 000 kr per resetillfälle.

Begränsningar och villkor

Avbeställningsskyddet gäller inte i alla situationer. Maximal ersättning kan också variera, exempelvis 20 000 kr per person och 60 000 kr per familj. Kontrollera villkor och begränsningar för ditt specifika kort.

Vad menas med att kreditkortens reseförsäkringar är kompletterande?

En kompletterande reseförsäkring är en speciell typ av försäkring du får med ditt kreditkort. Den gör din befintliga reseskydd från din hemförsäkring bättre genom att lägga till extra fördelar. Så, när du reser, har du ett starkare skydd än vad du skulle ha med bara din hemförsäkring.

Hemförsäkring

En hemförsäkring täcker ofta vissa aspekter av en resa, som sjukdom, olyckor och stöld. Den kan dock vara begränsad jämfört med de försäkringar som erbjuds av Visa och Mastercard.

Reseförsäkring

Reseförsäkringar erbjuder oftast ett mer omfattande skydd än hemförsäkringen och kan inkludera ersättning för avbokning, försenade flyg, sjukdom och olycksfall. 

Med Visa eller Mastercard kan du få en kompletterande reseförsäkring när du använder kreditkortet som täcker dessa händelser när du betalar en del av resans kostnader.

Avbeställningsskydd

Avbeställningsskydd ingår ofta i reseförsäkringen, men kan även tecknas som en separat avbokningsförsäkring. Detta skydd gäller om du måste avboka din resa på grund av sjukdom eller olycksfallsskada.

För att vara berättigad till ersättning kan försäkringsbolaget kräva ett läkarintyg och de täcker vanligtvis begränsade närstående och familjemedlemmar.

Vanliga frågor om VISA och Mastercards avbeställningsskydd

❓ Har man avbeställningsskydd med Mastercard?

Ja, många Mastercard-kreditkort inkluderar avbeställningsskydd. Detaljer varierar, kontrollera villkoren hos din kortutgivare för exakta uppgifter.

❓ Har jag avbeställningsskydd med Visa kort?

Ja, vissa Visa-kreditkort erbjuder avbeställningsskydd. Specifika villkor skiljer sig, konsultera din kortutgivares policy för fullständiga detaljer.

❓ Vad täcker avbeställningsskydd?

Avbeställningsskydd täcker oväntade händelser som sjukdom, skada eller oväntade händelser som gör att du inte kan resa som planerat. Kontrollera specifika villkor hos din försäkringsgivare.

❓ Kan man avboka en resa utan avbeställningsskydd?

Ja, du kan avboka en resa utan avbeställningsskydd, men du kanske inte får full återbetalning. Kontrollera avbokningspolicy hos din researrangör för mer information.

Källor