Vad innebär ett avbeställningsskydd?

Avbeställningsskydd är en försäkring som täcker kostnader om en resa behöver avbokas före avresan på grund av akuta händelser, såsom sjukdom, skada, dödsfall, brand, översvämning eller inbrott i hemmet.

Detta skydd kan ingå i en hemförsäkring, köpas som tillägg till hemförsäkringen, tecknas separat från ett försäkringsbolag, ingå i ett resekreditkort med reseförsäkring eller köpas av en researrangör. Villkoren kan variera mellan företag, och det är viktigt att kontrollera de specifika detaljerna för varje avbeställningsskydd.

Avbeställningsskydd

Anledningar för avbokning

Avbeställningsskydd är en viktig försäkring för resenärer som ger ekonomisk kompensation vid oförutsedda händelser. Här listar vi några anledningar där avbeställningsskydd kan vara till nytta:

 • Sjukdom – Om man drabbas av akut eller allvarlig sjukdom kan man bli ersatt för avbokningskostnaderna.
 • Död – Om en nära anhörig avlider och resan måste avbokas, kan försäkringen täcka avbokningskostnaderna.
 • Skada eller olycka – Om man råkar ut för en skada eller olycka som förhindrar deltagande på resan kan skyddet hjälpa.
 • Inbrott, brand eller översvämning – Om en inbrott, brand eller översvämning sker i ens hem och man måste stanna hemma, kan försäkringen täcka avbokningskostnaderna.

Följande händelser kan också täckas av avbeställningsskydd:

 • Krig eller terrorism som leder till att UD avråder från resor till resmålet.
 • Om en paketresa blir inställd av arrangören ger avbeställningsskyddet ersättning.

Det är viktigt att noggrant läsa villkoren i sitt avbeställningsskydd för att veta exakt vilka situationer som omfattas och vilka belopp ersättningen täcker.

Kreditkort med avbeställningsskydd

Täckning och ersättning

Ett avbeställningsskydd täcker resekostnader om allvarliga händelser inträffar före avresa och ger möjlighet till ekonomisk kompensation. Det är därför alla de bästa kreditkorten utomlands har kompletterande reseförsäkring med bland annat avbeställningsskydd.

Här är några viktiga punkter om täckning och ersättning:

 • Hemförsäkring – Oftast ingår det en reseförsäkring men inte alltid avbeställningsskydd. 
 • Kreditkort med avbeställningsskydd – Brukar gälla i 45 eller 60 dagar, men det finns kreditkort med reseförsäkringar som gäller i upp till 180 dagar.
 • Avbeställningsförsäkring – Du kan även köpa en separat avbeställningsförsäkring från försäkringsbolag eller researrangörer för att täcka reskostnader.
 • Läkarintyg – I de flesta fall krävs ett läkarintyg för att bevisa akut sjukdom, skada eller dödsfall som orsak till avbokningen.
 • Återbetalning – Om du har rätt till ersättning får du tillbaka din resekostnad upp till det maxbelopp som anges i försäkringen.
 • Rabatt och bonus – Vissa försäkringsbolag kan erbjuda rabatt eller bonus vid köp av avbeställningsskydd som en del av en mer omfattande reseförsäkring.

För att maximera din täckning och få bästa möjliga ersättning är det viktigt att noggrant kontrollera försäkringsvillkoren innan du köper ett avbeställningsskydd.

Anmälan och villkor

Ett avbeställningsskydd är en försäkring som ger ekonomisk kompensation vid förhinder för att utnyttja en inbokad resa. För att avbeställningsskyddet ska gälla krävs det att vissa villkor uppfylls. Det är viktigt att noggrant läsa igenom de allmänna villkoren för din försäkring för att förstå vad som täcks.

Några exempel på anledningar som kan ge rätt till ersättning:

 • Akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall som drabbar dig, din sambo, registrerad partner eller nära anhörig.
 • Brand, inbrott eller liknande händelser som kräver polisanmälan eller intyg från försäkringsbolaget.
 • Plötsligt uppkommen skilsmässa.
 • Om din arbetsgivare går i konkurs.

För att avbeställningsskyddet ska gälla finns det även anmälningskrav och tidsfrister att beakta:

 • Avboka resan så snart som möjligt efter att du blivit medveten om förhindret.
 • Anmälan till försäkringsbolaget bör göras inom föreskrivna dagar efter avbokningen.

Observera att villkoren varierar mellan olika försäkringsbolag, så ta del av de specifika villkoren för din försäkring för att förstå vad som täcks och vilka krav som ställs.

Avbeställningsskydd – Kreditkort

Det är vanligt att det ingår en reseförsäkring från Mastercard eller VISA när man bokar en resa med ett kreditkort. Avbeställningsskydd och reseskydd är viktiga aspekter att överväga när man bokar en resa, det är en ekonomisk säkerhet om något oväntat händer innan avresa. 

Några faktorer att beakta inkluderar:

 • Kreditkort –  Många kreditkort kommer med inbyggda reseförsäkringar som inkluderar avbeställningsskydd. Exempel på ett kreditkort med avbeställningsskydd är Swedbank Mastercard som kompletterar din hemförsäkring.

Några punkter att komma ihåg:

 • Resan måste vanligtvis kosta minst 1 000 kronor för att avbeställningsskydd ska gälla
 • Kolla dina befintliga försäkringar och kort innan du köper extra skydd

Genom att förstå reseskydd innebär kan resenärer fatta kloka beslut om hur man bäst skyddar sig själva och sina resor.

Vanliga frågor om avbeställningsskydd

❓ Vilka kostnader täcker avbeställningsskyddet?

Avbeställningsskydd innebär att du kan få tillbaka resekostnaden om något allvarligt händer före avresan. Det täcker vanligtvis situationer som sjukdom, olycka eller dödsfall, men villkoren kan variera mellan olika försäkringsgivare.

❓ Finns avbeställningsskydd i hemförsäkringar?

Ja, i många fall ingår avbeställningsskydd om du har valt ett utökat reseskydd i din hemförsäkring.

❓ När gäller avbeställningsskydd hos kreditkortsföretag?

Om du betalar minst 50 eller 75 procent av resekostnaden med Mastercard eller Visa, ingår ofta gratis avbeställningsskydd. Maxersättningen kan dock variera beroende på bank och typ av kort.

❓ Vad är skillnaden mellan avbeställningsskydd och reseförsäkring?

Avbeställningsskydd täcker endast kostnaden för din resa om du behöver avboka före avresan på grund av allvarliga händelser som sjukdom, olycka eller dödsfall.

Reseförsäkring, å andra sidan, täcker ofta situationer som kan inträffa under själva resan, såsom medicinska kostnader, bagageförlust eller stöld, och juridiska kostnader. Det är bra att ha både avbeställningsskydd och reseförsäkring för att vara helt skyddad vid både före och under din resa.

Källor