Reseförsäkring – En komplett guide

I denna artikel erbjuder vi en komplett genomgång på det breda ämnet ”reseförsäkring”. Vi diskuterar vad denna typ av försäkring är, vad den täcker samt ger tips på kreditkort som har försäkringen som en förmån.

Reseförsäkring

Vad är reseförsäkring?

En reseförsäkring är en typ av försäkring som ger skydd och ersättning vid olika händelser under resor. Reseförsäkringar kompletterar oftast hemförsäkringen, som vanligtvis erbjuder reseskydd i upp till 45-60 dagar.

Det kan finnas behov av att teckna en separat reseförsäkring från tredje part för resor över längre perioder eller om extra riskfyllda aktiviteter planeras.

Reseförsäkring kan finnas på kreditkort

En av de många fördelarna med att ha ett kreditkort är att de allra flesta kreditkort har reseförsäkring. Som sagt fungerar denna som en kompletterande försäkring på hemförsäkringen.

Det är viktigt att dela upp denna typ av reseförsäkring i två olika grupper. Antingen erbjuds försäkringen av kreditgivaren i samarbete med ett försäkringsbolag, eller så erbjuds försäkringen av de som ger ut kortet:

 • Mastercard reseförsäkring inkluderar oftast sjukvård, avbeställningsskydd och bagageskydd. Täckningen varierar beroende på korttyp.
 • VISA reseförsäkring täcker bland annat medicinska utgifter, förseningar och förlust av bagage. Skyddet kan variera mellan olika Visa-kort.

Olika typer av skydd som ingår i reseförsäkring

olika skydd reseförsäkring

Avbeställningsskydd

Avbeställningsskydd erbjuder ekonomiskt skydd om du måste avboka en resa på grund av sjukdom, olycka eller oväntad händelse. Det innebär att du kan få tillbaka dina förbetalda kostnader om du inte kan genomföra resan, exempel så erbjuder VISA och Mastercards kreditkort avbeställningsskydd i deras reseförsäkring.

Reseskydd

Reseskyddet täcker olika händelser som kan inträffa på en resa, till exempel sjukdom, olycka eller rån. Ofta ingår reseskydd i hemförsäkringen och räcker till för vanliga semesterresor. Det kan innefatta:

 • Akut sjukvård och transport
 • Bagageskydd
 • Pass- och nyckelskydd

Olycksfall

Olycksfallsskydd ingår ofta i en reseförsäkring och ger ersättning vid medicinskt behandlingsbehov samt täcker kostnader för rehabilitering som uppstår till följd av olycksfall under resan. Det kan innefatta:

 • Ersättning vid bestående men
 • Ersättning vid dödsfall till förmån av efterlevande
 • Täckning för kostnader av tillfällig sjukdom och olyckor

Självriskeliminering

Många reseförsäkringar har också en självriskeliminering som innebär att du inte behöver betala självrisk på en försäkring du har. Till exempel kan det betyda att du slipper betala självrisken på hyrbilar under din semester, eller så slipper du självrisken på din hem- eller fordonsförsäkring.

Andra viktiga punkter i reseförsäkringen

Skada

Reseförsäkring täcker ofta skador som kan uppstå under resan. Det kan vara allt ifrån förlorat bagage till skadade personliga tillhörigheter. Det är viktigt att vara medveten om vad som täcks och att anmäla eventuella skador så snart som möjligt.

Hemförsäkring

I många fall kan reseförsäkring komplettera befintlig hemförsäkring. Hemförsäkring täcker ofta grundläggande reseskydd, som exempelvis akut sjukdom eller olycka, men det kan vara klokt att utvidga skyddet med en separat reseförsäkring för att täcka ytterligare risker.

Olycka

Olyckor kan inträffa när som helst under en resa och det är viktigt att vara förberedd. Visa reseförsäkringar erbjuder skydd mot kostnader relaterade till olyckor, såsom sjukhusvistelse, läkarbehandling och eventuell transport tillbaka till hemlandet. Var noga med att kontrollera vilka typer av olyckor som täcks innan du tecknar en reseförsäkring.

Viktiga aspekter att tänka på

När du planerar en resa är det viktigt att tänka på reseförsäkring för att skydda dig och dina tillhörigheter på resan. Här är några viktiga aspekter att tänka på när det gäller reseförsäkring:

Läs igenom villkoren

För att vara på den säkra sidan är det viktigt att läsa igenom försäkringsvillkoren noggrant och förstå vad som ingår i din försäkring. Var medveten om eventuella begränsningar och skillnaden på reseförsäkringen som ingår i din hemförsäkring och din kortförsäkring.

Du bör också lära dig vem det är som erbjuder försäkringen – är det kreditgivaren, kortutgivaren eller en tredje part.

Sjukvård

Ett viktigt skydd i reseförsäkringen är sjukvård. Om du blir sjuk eller skadar dig på resan kan försäkringen hjälpa till med bland annat:

 • Akut sjukvård
 • Akuta tandbesvär
 • Avbrottsersättning vid allvarlig händelse med en närstående hemma

Kostnad

Reseförsäkring behöver inte vara dyrt, och det är värt att investera i för att säkerställa att du är skyddad om något händer på resan. Det kan kosta mellan 10-30 kronor om dagen.

Vanliga frågor och svar

❓ Vad gäller vid resa hemförsäkring?

De flesta bostadsförsäkringar skyddar dig på utlandsresor i upp till 45 dagar. Men ibland är det inte nog. Kreditkort brukar även ha reseförsäkring som kompletterar din hemförsäkring och erbjuder skydd upp till 60 dagar.

❓ Vilken är den bästa reseförsäkringen?

Den bästa reseförsäkringen beror på individuella behov, men en populär och omfattande lösning är If’s Reseförsäkring, med bred täckning och flexibla alternativ anpassade för olika resestilar.

Källor