Reseförsäkring: En komplett guide

I denna artikel går vi igenom vad reseförsäkring är och hur det fungerar, vilka förmåner som finns och hur du får tillgång till de.

Reseförsäkring

Vad är reseförsäkring?

En reseförsäkring är en typ av försäkring som ger skydd och ersättning vid olika händelser under resor. Reseförsäkringar kompletterar oftast hemförsäkringen, som vanligtvis erbjuder reseskydd i upp till 45-60 dagar.

Det kan finnas behov av att teckna en separat reseförsäkring för resor över längre perioder eller om extra riskfyllda aktiviteter planeras.

Hur fungerar reseförsäkring?

Reseförsäkring ger skydd mot händelser under resan, exempelvis akut sjukdom eller olycka. Ofta ingår reseförsäkring i hemförsäkring, som täcker resor både i Sverige och utomlands.

Vissa kreditkort erbjuder även en kompletterande reseförsäkring:

 • Mastercard reseförsäkring inkluderar oftast sjukvård, avbeställningsskydd och bagageskydd. Täckningen varierar beroende på korttyp.
 • VISA reseförsäkring täcker bland annat medicinska utgifter, förseningar och förlust av bagage. Skyddet kan variera mellan olika Visa-kort.

Olika typer av skydd som ingår i reseförsäkring

olika skydd reseförsäkring

Avbeställningsskydd

Avbeställningsskydd erbjuder en form av ekonomiskt skydd om du måste avboka en resa på grund av sjukdom, olycka eller oväntad händelse. Det innebär att du kan få tillbaka dina förbetalda kostnader om du inte kan genomföra resan, exempel så erbjuder VISA och Mastercards kreditkort avbeställningsskydd i deras reseförsäkring.

Reseskydd

Reseskyddet täcker olika händelser som kan inträffa på en resa, till exempel sjukdom, olycka eller rån. Ofta ingår reseskydd i hemförsäkringen och räcker till för vanliga semesterresor. Det kan innefatta:

 • Akut sjukvård och transport
 • Bagageskydd
 • Pass- och nyckelskydd

Olycksfall

Olycksfallsskydd ingår ofta i en reseförsäkring och ger ersättning vid medicinskt behandlingsbehov samt täcker kostnader för rehabilitering som uppstår till följd av olycksfall under resan. Det kan innefatta:

 • Ersättning vid bestående men
 • Ersättning vid dödsfall till förmån av efterlevande
 • Täckning för kostnader av tillfällig sjukdom och olyckor

Andra viktiga punkter i reseförsäkringen

Skada

Reseförsäkring täcker ofta skador som kan uppstå under resan. Det kan vara allt ifrån förlorat bagage till skadade personliga tillhörigheter. Det är viktigt att vara medveten om vad som täcks och att anmäla eventuella skador så snart som möjligt.

Hemförsäkring

I många fall kan reseförsäkring komplettera befintlig hemförsäkring. Hemförsäkring täcker ofta grundläggande reseskydd, som exempelvis akut sjukdom eller olycka, men det kan vara klokt att utvidga skyddet med en separat reseförsäkring för att täcka ytterligare risker.

Olycka

Olyckor kan inträffa när som helst under en resa och det är viktigt att vara förberedd. Visa reseförsäkringar erbjuder skydd mot kostnader relaterade till olyckor, såsom sjukhusvistelse, läkarbehandling och eventuell transport tillbaka till hemlandet. Var noga med att kontrollera vilka typer av olyckor som täcks innan du tecknar en reseförsäkring.

Viktiga aspekter att tänka på

När du planerar en resa är det viktigt att tänka på reseförsäkring för att skydda dig och dina tillhörigheter på resan. Här är några viktiga aspekter att tänka på när det gäller reseförsäkring:

Läs igenom villkoren

För att vara på den säkra sidan är det viktigt att läsa igenom försäkringsvillkoren noggrant och förstå vad som ingår i din försäkring. Var medveten om eventuella begränsningar och skillnaden på reseförsäkringen som ingår i din hemförsäkring och din kortförsäkring.

Sjukvård

Ett viktigt skydd i reseförsäkringen är sjukvård. Om du blir sjuk eller skadar dig på resan kan försäkringen hjälpa till med bland annat:

 • Akut sjukvård
 • Akuta tandbesvär
 • Avbrottsersättning vid allvarlig händelse med en närstående hemma

Tänk på att resor i USA kan kräva extra försäkringar då sjukvården i landet är dyr.

Kostnad

Reseförsäkring behöver inte vara dyrt, och det är värt att investera i för att säkerställa att du är skyddad om något händer på resan. Det kan kosta mellan 10-30 kronor om dagen.

Försäkringsbolag

Välj ett försäkringsbolag med gott rykte och bra kundtjänst, för att känna dig trygg om något skulle hända under din resa. Jämför olika försäkringsbolag för att hitta den bästa lösningen för dig.

 • Läs recensioner och jämför priser
 • Kontrollera vilka länder försäkringen täcker
 • Undersök om det finns särskilda krav, t.ex. intyg för vissa länder

Se till att du är ordentligt försäkrad och skyddad när du reser, så att du kan njuta av din semester utan onödiga bekymmer.

Vanliga frågor om reseförsäkring

❓ Vad gäller vid resa hemförsäkring?

De flesta bostadsförsäkringar skyddar dig på utlandsresor i upp till 45 dagar. Men ibland är det inte nog. Kreditkort som har fördelar utomlands brukar även ha reseförsäkring som kompletterar din hemförsäkring och erbjuder skydd upp till 60 dagar.

❓ Vilken är den bästa reseförsäkringen?

Den bästa reseförsäkringen beror på individuella behov, men en populär och omfattande lösning är If’s Reseförsäkring, med bred täckning och flexibla alternativ anpassade för olika resestilar.

❓ Vad täcker Mastercard reseförsäkring?

Mastercard reseförsäkring täcker ofta kostnader för olycksfall, sjukvård utomlands, försenat bagage och inställda resor, men detaljer varierar mellan olika kortutgivare och avtalsvillkor.

Källor