Hur fungerar betalskydd på kreditkort

Kostnader för betalskydd

Betalskydd på kreditkort ger finansiell trygghet vid oförutsedda händelser som leder till förlust av inkomst. Kostnaden, ofta en procentsats av utnyttjad kredit, kan variera: t.ex. 0,72 % eller 0,85 % beroende på försäkringen. Det finns undantag, så läs villkoren noggrant innan teckning.

Allt som försäkringen täcker

Betalskydd på kreditkort ger ekonomiskt skydd vid olika situationer som kan påverka din inkomst. Här är viktiga punkter som försäkringen täcker:

  • Arbetslöshet: Försäkringen täcker kreditkortsskulder om du blir arbetslös, oavsett anledningen.
  • Sjukskrivning: Om du är sjukskriven under en längre period täcker betalskyddet en del av din kreditskuld.
  • Minsta belopp: Betalskydd täcker vanligtvis det lägsta beloppet du är tvungen att betala varje månad.
  • Gränslinjer: Försäkringen kan ha både en övre gräns för hur mycket den täcker och en tidsgräns för hur länge beloppet betalas.

Lär dig mer om hur detta skydd funderar på vår sida om kreditkort med försäkringar.

Så skaffar du försäkringen

Så fungerar betalskydd

För att få betalskydd på ditt kreditkort, följer du bara några enkla steg:

  1. Kontakta din bank eller kortutgivare: Hör av dig till din bank eller det företag som utfärdat ditt kreditkort för att höra om det finns möjlighet att lägga till betalskydd.
  2. Gå igenom villkoren: Läs igenom de villkor som gäller för betalskyddet och kontrollera de krav som ställs på ålder och anställning.
  3. Ansök om försäkringen: Om du uppfyller kraven och vill teckna betalskyddet, ansök om försäkringen genom din bank eller kortutgivare.

Följ dessa steg och ge dig själv trygghet med betalskydd på ditt kreditkort.

Så fungerar ersättningen

När det gäller ersättningen för betalskydd på kreditkort kan det variera beroende på situationen. Vid arbetslöshet kan ersättningen täcka inkomstbortfallet, upp till 10 000 kr per månad i max 12 månader. 

Om du blir sjuk och sjukskriven finns det en karenstid, till exempel 30 dagar, innan ersättningen börjar. Betalskyddet täcker då din månadskostnad, inklusive amortering, ränta och eventuella avgifter under 12 månader. Vid dödsfall betalas hela skulden upp till 100 000 kr.

Viktigt att tänka på

När det gäller betalskydd på kreditkort är det viktigt att vara medveten om att försäkringen har vissa begränsningar. Här följer några aspekter som bör beaktas:

  • Olika villkor: Varje försäkring har sina egna villkor och det kan finnas förutsättningar som måste uppfyllas för att försäkringen ska gälla.
  • Tidsbegränsningar: Betalskyddet kan ha tidsbegränsningar, exempelvis kan det krävas att du är sjukskriven eller arbetslös en viss tidsperiod innan försäkringen träder in.
  • Procentandel: Vissa försäkringar täcker endast en viss procentandel av kreditskulden vid arbetslöshet eller sjukskrivning.

När du överväger att teckna betalskydd för ditt kreditkort, läs noggrant igenom villkoren för att få en klar förståelse av de specifika begränsningarna och hur de kan påverka dig.

Vanliga frågor och svar

❓ Hur fungerar betalskydd?

Betalskydd är en försäkring kopplad till ditt kreditkort som ger ekonomiskt stöd vid förlorad inkomst, exempelvis vid arbetslöshet eller sjukskrivning.

❓ Vad är betalningsskydd?

Betalningsskydd är en försäkring som hjälper till att täcka dina kreditkortsutgifter när du inte får lön, till exempel på grund av sjukdom eller arbetslöshet.

❓ Vad täcker betalskyddsförsäkringen?

Betalskyddsförsäkringen täcker normalt det ”minsta belopp att betala” på ditt kreditkort när inkomsten försämras, vilket kan ge trygghet i tuffa perioder.

❓ Vad är återbetalningstiden på kreditkortet?

Återbetalningstiden på kreditkortet varierar beroende på kreditkortsavtalet och kan vara allt från 30 dagar upp till flera månader. Titta på ditt avtal för exakta villkor.