Vad är SEKKI

Därför finns SEKKI

SEKKI är en del av EU:s ansträngningar att göra kreditmarknaden tydligare för konsumenter. Under 2000-talets början märkte EU att kreditinformation varierade mycket mellan länder. Detta skapade förvirring när konsumenter skulle jämföra lån. 

Därför infördes SEKKI, efter många diskussioner, som en enhetlig standard för att presentera kreditinformation. Genom ett standardiserat dokument innehållande information som räntor, avgifter och återbetalningstider blir det enklare för dig som konsument att jämföra och välja rätt kreditprodukt.

Detta gör det lättare för konsumenter att jämföra lån och fatta informerade beslut. SEKKI-blanketten har sedan blivit ett viktigt verktyg för EU-konsumenter när de söker krediter.

Information som finns på dokumentet

Information som finns på SEKKI

En SEKKI innehåller viktig information om krediter för konsumenter. Informationen som finns på en SEKKI inkluderar:

  • Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter
  • Kreditens kostnader, inklusive eventuella avgifter
  • Räntesatsen för krediten
  • Återbetalningstiden för krediten
  • Uppgifter om eventuella säkerheter som krävs för krediten
  • Information om låntagarens rätt att ångra kreditavtalet

Användning av SEKKI-blanketten

SEKKI-blanketten är ett viktigt dokument för dig som tar ett kreditavtal. Innan du tecknar dig för ett lån, måste kreditgivare ge dig information om krediten i SEKKI-blanketten enligt konsumentkreditlagen 8 §.

Denna blankett ger dig en översiktlig beskrivning av de viktigaste villkoren och kostnaderna för din kreditprodukt, såsom avgifter och exempel på avtal gällande krediten. Du kan ofta hitta SEKKI-blanketten som en PDF att ladda ner hos långivaren. Använd detta dokument för att jämföra och välja bästa kreditalternativ för dina behov.

Vanliga frågor och svar

❓ Vad betyder SEKKI?

SEKKI står för ”Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation” och innebär bestämmelser om information som långivare måste ge låntagare inom EU.

❓ Vart hittar jag SEKKI blankett?

SEKKI-blanketten finns för nedladdning på Konsumentverkets webbplats och används för att jämföra olika krediterbjudanden.

Källor: