Konsumentkreditlagen

Vad är konsumentkreditlagen?

Konsumentkreditlagen (2010:1846) är designad för att skydda dig som konsument när du ingår avtal om kredit, vilket innefattar lån och betalningsanstånd från företag. Genom att kräva att företagen ger dig tydlig och standardiserad information om kreditens kostnader och villkor, förenklar lagen processen att jämföra olika alternativ. 

Målet är att skapa en transparent och säker marknad för krediter där du som låntagare kan fatta välgrundade beslut baserade på klara rättigheter.

I detta sammanhang är det viktigt att förstå några grundläggande termer:

 • Konsumentkreditavtal: Ett avtal där ett företag låter dig låna pengar eller skjuta upp betalningar för att köpa något nu och betala senare.
 • Konsument: En person som handlar för personliga behov och  inte företagsrelaterade behov.
 • Kredit: Möjligheten att köpa något nu och betala för det senare, genom lån eller avbetalning.
 • Kreditgivare: Företaget som erbjuder krediten.

Europaparlamentet bestämmer regleringen

Nuvarande lagar påverkas av beslut från EU. Målet är att få liknande regler för kreditmarknaden över hela EU för att säkerställa enhetliga villkor för alla konsumenter.

Lagen kan ändras ofta för att passa nya situationer på marknaden för att anpassa människors behov.

Information som måste finnas med på avtalet

Information som måste finnas med enligt konsumentkreditlagen

Innan du skriver under ett kreditavtal är det viktigt att du får all information du behöver för att förstå vad du går med på. Enligt lagen måste följande information tydligt framgå i avtalet:

 • Årsränta och kostnader: Du ska få veta den totala räntan på lånet plus alla avgifter som kommer med det.
 • Återbetalning: Detaljer om hur och när du ska betala tillbaka lånet, inklusive alla viktiga datum.
 • Ångerrätt: Du har rätt att ångra dig och avbryta avtalet inom en bestämd tid.
 • Sammanfattning av kostnader: En klar översikt över alla utgifter du måste betala för lånet.
 • Sena betalningar: Vad som händer om du inte kan betala tillbaka lånet i tid.
 • Försäkringar: Om lånet inkluderar någon försäkring och i så fall vad den täcker.

All denna information ska ges till dig på ett tydligt och enkelt sätt. Syftet med dessa regler är att göra det enklare för dig att jämföra olika låneerbjudanden och veta exakt vad du förbinder dig till.

Rättsliga regelverk för krediter och lån

När du som konsument överväger att ta en kredit är det viktigt att vara medveten om de regleringar som finns. 

Räntetak på högkostnadskrediter

En högkostnadskredit definieras som ett lån med en effektiv ränta över referensräntan plus 30 procentenheter, vilket våren 2023 motsvarade minst 32,5% i effektiv ränta.

Räntetaket begränsar den effektiva räntan till maximalt referensräntan som i skrivande stund är 4% plus 40 procentenheter, eller 44% årligen.

Kostnadstak för lån och krediter

För kostnadstaket gäller att du som låntagare aldrig behöver betala mer än lånebeloppet i ränta och avgifter. Vid ett lån på 10 000 kronor begränsas totala kostnader, inklusive ränta och avgifter, till maximalt 10 000 kronor. Det innebär att det totala återbetalningsbeloppet inte får överstiga 20 000 kronor.

Rättigheter och skyldigheter

Som kreditgivare måste man följa grundläggande skyldigheter:

 • Tydlig information: Inför kreditavtal ska du få en standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI) där termer och kostnader redovisas på ett klart och överskådligt sätt.
 • Kreditprövning: Företaget måste genomföra en kreditupplysning för att bedöma din återbetalningsförmåga.

Som låntagare har du rätten att få korrekt information och en rättvis bedömning av din återbetalningsförmåga. Det är också din rättighet att när som helst kunna betala tillbaka krediten i förväg.

Du har rätt till ångerrätt

Ångerätt konsumentkreditlagen

När du ingår ett kreditavtal har du vissa rättigheter som skyddar dig som konsument. En av dessa rättigheter är ångerrätten. Du har rätt att ångra ditt avtal inom 14 dagar. Denna period börjar dagen efter avtalet ingåtts, alternativt när du har mottagit avtalets dokumentation. 

Om du bestämmer dig för att utnyttja ångerrätten, ska du meddela företaget inom dessa 14 dagar.

Återbetalning vid ånger:

 • Skuld: Återbetala det utlånade beloppet
 • Tidsram: Inom 30 dagar från meddelandet om ångerrätt
 • Ränta: Betala ränta för den tid du haft tillgång till krediten

Konsumentkreditlagen ger dig också skydd mot vilseledande eller aggressiva försäljningsmetoder. .

Finansinspektionen och konsumentverkets roll

Det är viktigt att känna till att Finansinspektionen (FI) och Konsumentverket spelar viktiga roller i att se till att reglerna i Konsumentkreditlagen följs. FI håller koll på hur kreditmarknaden fungerar och ger ut regler och råd som berör lagen. Konsumentverket hjälper till med att övervaka att företagen följer dessa regler.

Om ett företag som ger ut lån inte följer lagen, kan det leda till att de får varningar, böter eller i värsta fall förlora rätten att erbjuda lån.

Vanliga frågor och svar

❓ Vilka regler gäller för kredit?

Konsumentkreditlagen reglerar krediter till konsumenter, inklusive lån och kreditköp. Lagen omfattar krav på god kreditgivningssed, måttfull marknadsföring, och att kreditgivaren ska informera om kreditens villkor och kostnader. Specifika regler gäller för högkostnadskrediter, med räntetak och kostnadstak för att skydda konsumenter​​.

❓ Vilka krav ställer konsumentkreditlagen på information om räntan?

Konsumentkreditlagen kräver att all marknadsföring av krediter ska ange kreditens effektiva ränta tydligt. Vidare måste kreditgivare ge förköpsinformation med detaljer som kreditens typ, effektiv ränta, kreditbelopp, och löptid i ett standardiserat europeiskt SEKKI formulär​​​​.

Källor