Återbetalning till kreditkort

Så fungerar återbetalningsprocessen

Återbetalning genom banken

När du begär en återbetalning till ditt kreditkort sker processen oftast via din bank. Transaktionen tar cirka 3-5 bankdagar, och pengarna sätts tillbaka på ditt kreditkortskonto. 

Om du har valt att använda autogiro, e-faktura eller pappersfaktura kan återbetalningen behandlas på olika sätt.

 • Autogiro: Om du har anslutit ditt bankkonto till autogiro, kommer återbetalningen automatiskt att dras från ditt konto vid nästa betalningstillfälle.
 • E-faktura: Med e-faktura får du en elektronisk faktura från din bank, och återbetalningen syns på din nästa faktura.
 • Pappersfaktura: Om du får en fysisk faktura i brevlådan kommer återbetalningen att synas på den nästkommande fakturan.

Återbetalning genom kortutgivaren

I vissa fall sker återbetalningen direkt genom din kortutgivare. Detta kan vara fallet om ditt kreditkort har makulerats, utgått eller om det är ett förbetalt kort. 

Om ditt kreditkortskonto är stängt helt kommer kortutgivaren att behandla återbetalningen på ett av två sätt.

 1. Det vanligaste alternativet är att skicka återbetalningen till det bankkonto som var kopplat till ditt kreditkort.
 2. Kortutgivaren kan också utfärda en check med återbetalningen som kan lösas in hos din bank.

Tänk på att oavsett återbetalningsmetod, kan det ta lite tid innan pengarna dyker upp på ditt konto eller innan du får din check. Ha tålamod och kontrollera med din bank eller kortutgivare om du har några frågor om processen.

Återbetalningsskäl och krav

återbetalning kortköpt

När du söker återbetalning till ditt kreditkort kan det finnas flera återbetalningsskäl och krav du behöver känna till. I vissa situationer kan du ha rättigheter att använda kortreklamation som ett sätt att få en återbetalning. 

För att underlätta, här är några anledningar där återbetalning kan vara aktuellt:

 • Du har ångrat köpet men företaget gör ingen återbetalning
 • Reklamerat ett köp p.g.a. en vara eller tjänst är felaktig
 • Dubbeldebiterade på ditt kreditkort

Det är viktigt att vara medveten om dessa rättigheter när du befinner dig i sådana situationer. Du kan hävda återbetalning med följande:

 1. Åberopa ångerrätten
 2. Krav på garanti eller reklamation
 3. Invändningsrätt vid kreditköp

Dina rättigheter och skydd som konsument

När det gäller återbetalning till kreditkort finns det en del lagstadgade rättigheter och skydd som du som konsument bör känna till.

Konsumentkreditlagen

En av de lagar som skyddar dig som konsument är konsumentkreditlagen (2010:1846). Lagen gäller kredit som en näringsidkare lämnar eller erbjuder en konsument. 

Om du har köpt en vara eller en tjänst på kredit, till exempel med ett kreditkort, har du ett extra skydd jämfört med om du betalat kontant eller med bankkort.

 • Kortreklamation: Om du har haft problem med ditt köp, kan du för att få ersättning från banken. Det är viktigt att kontakta företaget du handlat hos innan du vänder dig till banken. Om du inte får hjälp där, skriv då till banken och beskriv ditt ärende.
 • Reklamation: När du betalar med kreditkort finns det också ett reklamationsärende att ta hänsyn till. Om du inte är nöjd med din vara eller tjänst kan du kräva återbetalning enligt konsumentkreditlagen.

Vanliga frågor och svar

❓ Hur många bankdagar tar det för att få en återbetalning?

Återbetalningstiden varierar, men det tar oftast mellan 3-5 bankdagar.

❓ Hur gör man en reklamation?

Kontakta säljaren och beskriv problemet. Om du inte får en lösning, kontakta banken för att begära hjälp.

❓ Hur betalar man tillbaka kreditkort?

Betala tillbaka genom pappersfaktura, e-faktura eller autogiro. Följ anvisningarna från ditt kreditkortsföretag.

❓ Kreditkort med kontant tillbaka

Kontant tillbaka innebär att du får en viss procent tillbaka på dina köp, vilket kan användas som en återbetalning eller bonus.

Källor: