Vad är nominell ränta?

Vad är egentligen nominell ränta? Och hur skiljer det sig från andra räntebegrepp?

I denna guide kommer vi att belysa vad nominell ränta är och hur den beräknas, så att du kan ta välgrundade ekonomiska beslut.

Vad är nominell ränta

Vad betyder nominell ränta?

Nominell ränta är den årliga räntesats som anges för ett lån, exklusive eventuella avgifter som uppläggnings- och aviavgifter. Räntan är en procentandel av lånebeloppet som du betalar till långivaren varje år. 

Det är viktigt att notera att nominell ränta inte inkluderar dessa extrakostnader, och när man räknar med dem får man istället den effektiva räntan.

Här kan du läsa om:

Hur beräknas nominell ränta?

Beräkna nominell ränta

För att beräkna nominell ränta behöver du veta lånebeloppet samt den årliga räntan på lånet. Nominell ränta kan enkelt räknas ut genom att multiplicera lånebeloppet med låneräntan.

Här är ett räkneexempel: Du lånar 150 000 kronor med en årlig ränta på 3,5 procent. Räntekostnaden per år blir då 150 000 x 0,035 = 5 250 kronor. Det motsvarar en månadsränta på cirka 437 kronor. 

Tänk på att räntekostnaden kan variera beroende på lånetyp och amortering.

Faktorer som påverkar nominell ränta

Nominell ränta är den grundläggande räntan du betalar för ett lån eller en kredit och den anges ofta i låneerbjudanden. Faktorer som kan påverka nominell ränta inkluderar:

  • Kreditvärdighet
  • Lånets löptid
  • Marknadsräntor
  • Långivarens riskbenägenhet

För att få en mer exakt bild av den totala kostnaden för lånet, bör du även beakta effektiv ränta, som inkluderar övriga avgifter förutom den nominella räntan.

Nominell ränta på kreditkort

Nominell ränta är den faktiska ränta du betalar för att använda din kredit på kreditkortet, utan andra avgifter eller tillägg. Banker och kreditgivare marknadsför oftast denna räntesats utåt, och för att inte bli lurad måste du förstå hur ränta på ett kreditkort fungerar.

För att beräkna nominell ränta på ditt kreditkort, behöver du veta två saker: din kreditkortsutestående saldo och den årliga nominella räntan (uttryckt i procent).

Här är ett räkneexempel:

Antag att du har ett kreditkortsutestående saldo på 10 000 kr och den nominella årsräntan på ditt kreditkort är 5%.

Multiplicera ditt saldo med den nominella räntan:

10 000 kr * 5% = 500 kr

Dela sedan med 100 (eftersom räntan är uttryckt i procent):

500 kr / 100 = 5 kr

Så, med en nominell ränta på 5% och ett saldo på 10 000 kr, skulle du betala 500 kr i ränta varje år för ditt kreditkort.

Kika gärna på vår specifika guide om hur du använder ett kreditkort utan ränta för att lära dig mer om hur du kan undvika vanliga avgifter.

Hur räknar man ut realränta från nominell ränta?

För att räkna ut realräntan, behöver du känna till både den nominella räntan och inflationen. Formeln för att beräkna realränta är följande:

Realränta = nominell räntainflation

Låt oss säga att du har ett en nominell ränta2 procent och inflationen är 5 procent. För att räkna ut realräntan i det här exemplet, gör du följande uträkning:

Realränta = 2%5% = –3%

I det här exemplet är realräntan minus 3 procent.

Vanliga frågor nominell ränta

❓ Vad är real och nominell ränta?

Real ränta tar hänsyn till både nominell ränta och inflation. Nominell ränta är årsräntan utan tillkommande avgifter, så som uppläggningsavgift och aviavgift.

❓ När används nominell ränta?

Nominell ränta används när du betalar eller tjänar pengar på ett lån eller ett sparkonto. Den avtalade och betalda räntan på exempelvis ett bostadslån eller sparinsättningar.

❓ Kan nominell ränta ändras?

Ja, nominell ränta kan ändras. Banker kan justera nominella räntor beroende på ekonomiska förhållanden och din kreditvärdighet.

❓ Vad menas med real ränta?

Real ränta är räntan som justerats för inflation. Den visar den verkliga kostnaden eller avkastningen av ett lån eller en investering efter att man räknat bort inflationens påverkan.