Ränta på kreditkort

Mer om räntan på kreditkort

När du använder ditt kreditkort och betalar hela fakturan vid månaden eller periodens slut, behöver du oftast inte betala någon ränta. Om du väljer att delbetala fakturan, kommer dock ränta att tillkomma. 

Du får vanligtvis ett visst antal räntefria dagar (cirka 30-60) mellan köptillfället och fakturans förfallodatum. Räntan beräknas på årsbasis och kostnaden för räntan är beroende av din utestående kreditsumma och räntesatsen.

Med rätt strategi kan du alltså använda ett kreditkort utan ränta, vilket du kan läsa mer om i vår guide.

Hur beräknas ränta på ett kreditkort?

När det kommer till ränta på kreditkort finns det flera olika räntor som kan förekomma, och de kan beräknas på olika sätt. Här kommer vi gå igenom några av de vanligaste räntorna och hur de beräknas.

Hur fungerar ränta på kreditkort

Årsränta

Årsränta är en grundläggande ränta som beräknas för ett helt år. För att ta reda på den månatliga räntan kan du dela årsräntan med 12 månader. 

Räkneexempel: Om ditt kreditkort har en årsränta på 15%, blir den månatliga räntan 1,25% (15% / 12).

Kreditränta

När det gäller att beräkna krediträntan på ditt kreditkort, används följande formel: Kreditkortsskulden multipliceras med räntesatsen, och sedan divideras det med 12 för att få månadsränta. 

Räkneexempel: Om du har en kreditkortsskuld på 10 000 kr och en årsränta på 15%, skulle din månatliga räntekostnad bli 125 kr (10 000 * 0,15 / 12).

Effektiv ränta

Effektiv ränta är en viktig ränta att ha koll på eftersom den visar den faktiska kostnaden för lånet. Här räknas alla kostnader in, såsom kortavgifter, uppläggningsavgifter, fakturaavgifter, och eventuella avgifter för delbetalning.

För att göra det enklare att förstå hur räntor beräknas på kreditkort, kan vi sammanfatta det i följande punkter:

  • Årsränta: Beräknas för ett helt år och kan omvandlas till månatlig ränta genom att dividera med 12.
  • Kreditränta: Beräknas genom att multiplicera kreditkortsskulden med räntesatsen och dividera med 12.
  • Effektiv ränta: Inkluderar alla kostnader och visar den totala kostnaden för lånet.

Genom att förstå hur räntor beräknas på ett kreditkort kan du bli mer medveten om kostnaderna för att använda kredit och hjälpa dig att fatta informerade beslut när det gäller ditt kreditkort och dess användning.

Läs också om:

Sparränta

Du kan även skaffa ett kreditkort med sparränta och på så sätt få ränta på pengar som du sätter in på ditt konto. Välj antingen ett kreditkort som du kan göra insättningar till, eller öppna ett separat sparkonto med banken eller kreditgivaren.

Kreditvärdigheten kan påverka din ränta

Betydelsen av god kreditvärdighet

God kreditvärdighet är viktigt för att du ska få förmånliga lånevillkor. Din kreditvärdighet bedöms av kreditgivare genom en kreditbedömning, som tar hänsyn till din betalningshistorik, inkomst och skulder. Ju bättre kreditvärdighet du har, desto mer förmånlig ränta kan du erbjudas.

Hur kreditvärdigheten påverkar räntan

Kreditvärdigheten påverkar räntan eftersom kreditgivare ser det som en indikation på risken att låna ut pengar till dig. Om du har en hög kreditvärdighet anses risken lägre, och du får i regel lägre ränta på ditt kreditkort eller lån. Omvänt gäller detsamma för låg kreditvärdighet, där risken anses högre och räntan kan bli högre.

Här kan du läsa om:

Vanliga frågor om ränta på kreditkort

❓ När får man ränta på kreditkort?

Du får ränta på kreditkort om du inte betalar hela fakturan vid månadens eller den räntefria periodens slut. Räntan beräknas på det obetalda beloppet.

❓ Vad är årsränta kreditkort?

Årsränta är den ränta som beräknas för ett helt år. För att få den månatliga räntan dividerar du den nominella årsräntan med 12.

❓ Vad är effektiv ränta på kreditkort?

Effektiv ränta är den totala kostnaden för krediten, inklusive årsränta, avgifter och andra kostnader som kan tillkomma vid användning av kreditkortet.

❓ Hur påverkar räntefria dagar kreditkortskostnader?

Räntefria dagar (ca 30-60 dagar) innebär att du inte betalar ränta om du betalar hela fakturan innan dessa dagar har gått. Det hjälper dig att minska kreditkortskostnader.