Cashback och rabatter viktigare än bonus

Ett stort antal kreditkort ger bonus och för många är just bonusnivån något som jämförs och är avgörande i val av kreditkort. Men efter att många kort har fått sänkt bonusnivå bör det vara andra faktorer som väger tyngre.

För ett par år sedan fanns det flera kreditkort som gav 1% i bonus på samtliga inköp. Bland dessa exempelvis kreditkort från Komplett, Shell och Bank Norwegian. Samtliga dessa har däremot sänkt nivån och idag är det betydligt vanligare med 0,5 % i bonus. Dessutom kan det förekomma villkor som innebär att vissa inköp inte ger bonus.

Med 0,5 % i bonus krävs det relativt stora inköp per år för att det ska bli en så stor summa och det är sällan värt att låta bonusprogrammet vara avgörande. Det visar en genomgång av förmåner på kreditkort.

0,5 % ger inte mycket…

Med allt mer betalningar via autogiro eller faktura (E-handel) är det inte alltid stora belopp som sker via kortköp varje månad. Detta tillsammans med en lägre bonusnivå innebär att bonusen som kan tjänas via kreditkort är låg. En familj som handlar med kortet för 10 000 kr per månad kommer att få tillbaka 600 kr per år.

Enstaka större inköp, exempelvis resor eller hemelektronik, kan självklart höja den årliga nivån. Utöver detta har samtliga kreditkort gränser för hur hög bonus som får tjänas in per månad eller år.

Läs mer: Kreditkort eller snabbt lån – vad passar bäst?

Alternativet – Rabatterna

Samtidigt som allt fler kort minskat sin bonusnivå så har fler börjat erbjuda cashbackprogram och fler rabatter. För de som granskar dessa fördelar, och kan utnyttja dem väl, finns istället större summor att spara. Ett par exempel visar detta tydligt:

IKANO Bank

Ett gratis kreditkort som under 2021 gav 10 % i alla leksaksbutiker i december samt 5 % i elektronikbutiker i oktober. Med leksaker för 3000 kr och elektronik för 6000 kr kommer alltså 600 kr ges tillbaka i cashback.

Detta alltså på enbart två inköpstillfällen. Utöver detta ger kreditkortet procentuella rabatter inom olika branscher över hela året.

Re:member Flex

Även Re:member Flex är ett gratis kreditkort som kan skaffas enbart med målet att kunna utnyttja rabatterna och dess cashback-program. Kreditkortet erbjuder ett cashbackprogram som heter Re:member Reward och ger rabatt hos över 350 E-butiker. En fördel med detta program är att någon övre gräns inte finns.

Som exempel kan nämnas att kortet, året runt, ger 5 % hos Babyshop 5 % i Lego Store, 4 % på Bookings.com och 6 % hos OutNorth. Hela listan på rabatter kan ses här.

Med cashback på 2 – 5 % inom resor och hotell samt 5 – 10 % på kläder och leksaker är det relativt lätt att spara in betydligt mer än 600 kr per år. Detta i alla fall för personer som antingen handlar ofta online eller bokar resor eller hotell med kreditkortet.