Kortnätverk

I artikeln förklarar vi hur ett kortnätverk fungerar, vi förklarar även skillnaden mellan fyrparts- och trepartsnätverk. Vi går igenom aktörerna, kortinnehavare, kortutgivare, kortinlösare och säljföretag, samt deras interaktioner.

Kortnätverk

Vad är ett kortnätverk?

Ett kortnätverk är det system som gör att du kan göra betalningar med kontokort. Detta system består av flera olika parter som samarbetar för att genomföra en betalning. De huvudaktörer som är involverade i processen inkluderar:

  • Kortinnehavare
  • Kortutgivare
  • Kortinlösare
  • Säljföretag

Fyrpartsnätverk

Vad är ett kortnätverk

I ett fyrpartsnätverk är du som kortinnehavare en av fyra centrala aktörer. De andra inkluderar den institution som ger ut kortet, den som löser in korttransaktioner hos försäljare och butiker själva.

Exempel på fyrpartsnätverk:

Kortutgivaren

Kortutgivaren är en bank eller finansinstitut som tillhandahåller kontokort till dig. Denna utfärdare är ansluten till och opererar under ett specifikt kortnätverk som till exempel Visa eller MasterCard. Via ett avtal ger de dig möjlighet att använda kontokort för transaktioner.

Exempel på kortutgivare

Svenska storbankerKreditinstitut
SwedbankNorthmill
SEBResurs Bank
HandelsbankenICA Banken
NordeaMarginalen Bank

Kortinnehavaren

Som kortinnehavare har en juridisk person eller fysisk person ingått ett avtal med kortutgivaren för att få tillgång till ett kontokort. Du använder kortet för att utföra köp av varor och tjänster, och kan vara antingen en privatperson eller ett företag.

Kortinlösaren

Kortinlösaren är en finansiell aktör som också är knuten till kortnätverket och ansvarar för att hantera transaktionerna från försäljningsföretag. De ser till att företagen får betalt för de köp som kortanvändare gör.

Säljföretaget

Säljföretaget är de butiker eller tjänsteföretag där du som konsument kan använda ditt betalkort. Dessa företag har ett avtal med kortinlösaren som säkerställer att de får ersättning för varor och tjänster du köper.

Trepartsnätverk

Hur fungerar ett kortnätverk

Ett trepartsnätverk en modell där ett enda företag har kontroll över både utgivandet av kort och deras inlösning. Detta innebär att du, som konsument, använder ett kort som är både utfärdat och behandlat av samma institution när du genomför en transaktion.

Exempel på trepartsnätverk:

Skillnaden mot fyrpartsnätverk

Under trepartsnätverket kommer transaktioner att ske inom ett slutet system, vilket skiljer sig från det mer öppna fyrpartssystemet. Här är de viktigaste punkterna du bör känna till när det gäller trepartsnätverk:

  • Ingen extern inlösare: Trepartsnätverket tillåter inte andra banker eller finansiella tjänster att lösa in kortet. Detta kan minska komplexiteten i transaktionerna.
  • Direkt relation mellan dig och kortutgivaren: Eftersom samma företag utfärdar och hanterar korten, kommer din interaktion med företaget att vara direkt och utan mellanhänder.
  • Enskild kontroll: Företaget som driver trepartsnätverket har ensam kontroll över villkor, avgifter och belöningar kopplade till kortet.