Utfärdandenummer

Vad är utfärdandenummer?

Utfärdandenummer är en unik identifierare för ditt Visa eller Mastercard. Detta nummer används när du betalar med ditt kort för att säkerställa att kortet är utgivet av rätt bank eller finansinstitut. Detta hjälper till att skydda dina personliga uppgifter och hantera transaktionen på ett korrekt sätt.

Är issue number och utfärdandenummer samma sak?

Ja, issue number och utfärdandenummer är samma sak. Detta nummer är viktigt eftersom det hjälper finansinstitut och kortutgivare att följa kortens livscykel och förebygga bedrägerier. Issue number/utfärdandenummer förekommer dock inte på alla kort, men när det används har det samma betydelse.

Andra läsvärda artiklar:

Issue Number

Issue number på VISA kort

Issue number, eller utfärdandenummer, är en unik identifierare för ditt VISA-kort. När du genomför en betalning används detta nummer för att bekräfta att kortet är utgivet av rätt bank eller finansinstitut. 

Utfärdandenummer säkerställer att transaktionen hanteras korrekt och skyddar dina personliga uppgifter. På VISA-kort kan du hitta detta nummer antingen på baksidan av kortet efter det 16-siffriga kreditkortsnumret eller på signaturremsan efter ett fyrsiffrigt nummer.

Issue number på Mastercard kort

Issue number på ett Mastercard-kort är en unik identifierare som hjälper till att bekräfta att kortet är utgivet av rätt bank eller finansinstitut. Detta nummer säkerställer att dina transaktioner hanteras korrekt och skyddar dina personliga uppgifter. Det är viktigt att ha koll på ditt issue number för att undvika eventuella problem vid betalningar.

Issue number på American express kort

Issue number är en funktion som används på vissa kreditkort, inklusive American Express-kort, för att säkerställa legitimiteten av korttransaktioner och skydda mot bedrägerier. På American Express-kort kallas dessa nummer för Card Identification Numbers (CID) och består av fyra siffror. Du hittar CID-numret på framsidan av ditt American Express-kort.

Vanliga frågor och svar

❓ Vilka kort har utfärdandenummer?

De flesta kredit- och betalkort har ett utfärdandenummer, men det kan variera mellan olika kortutgivare och korttyper.

❓ Vart hittar man issue number på kortet?

Utfärdandenummer kan finnas på framsidan eller baksidan av kortet, beroende på kortutgivare. Det kan vara i närheten av kortnumret eller säkerhetskoden.

❓ Spelar utfärdandenummer någon roll vid kortbetalning?

Utfärdandenummer används främst för säkerhet och identifiering av kortet. Det kan krävas vid vissa onlinebetalningar för att verifiera äktheten av kortet.

❓ Skillnad mellan kortnummer och utfärdandenummer?

Kortnummer är det unika numret som identifierar ditt kort, medan utfärdandenummer är en extra säkerhetsfunktion som används för att verifiera ägandet och äktheten av kortet.

❓ Är utfärdandenummer samma som säkerhetskoden?

Nej, utfärdandenummer och säkerhetskoden (CVV/CVC) är olika. Säkerhetskoden är en annan säkerhetsfunktion som används för att bekräfta att du har det fysiska kortet vid onlinebetalningar.

❓ Hur används utfärdandenummer vid onlinebetalningar?

Vid onlinebetalningar kan utfärdandenummer begäras för att verifiera kortets ägande och äkthet. Det är ytterligare ett säkerhetssteg som hjälper till att skydda dig mot bedrägeri och obehörig användning av ditt kort.